Köprüler ve Otoyollar Halkındır Satılamaz

22 Aralık 2012 admin

Basına ve Kamuoyuna,
2002 yılından beri müslüman halkın oylarıyla iktidar olan AKP dönemini yaşıyoruz. Geldiği günden beri, uyguladığı neoliberal politikalarla, kamuya yani halka ait olan ne varsa yabancı, yerli sermaye gruplarına özelleştirme adı altında peşkeş çeken AKP iktidarı, son olarak da köprü-otoyol ihalesiyle birlikte Koç ve Ülker Grubu’na halkın varlıklarını satmaktadır.
Devletin otoyol ve köprülerden elde ettiği 1 yıllık gelir 732 milyon 681 bin 161 lira iken, ihaleyi alan Koç ve Ülker ortaklığı 25 yıl boyunca yalnızca 5,7 milyar dolar ödemeyi 4 yıla yayarak yapacaktır.
Bu satış aynı zamanda otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarını da kapsamaktadır.
AKP Hükümeti son 25 yılda Türkiye’de yapılan özelleştirmelerin %80′ ini 2002-2012 yılları arasında tek başına yapmıştır. Daha önce yapılan Telekom ve İDO özelleştirmelerinin halka maliyeti ortada iken ihale yoluyla kamu mülkünü, toplumun geneline yayılmasını değil de belirli ellerde toplanmasını sağlayan AKP Hükümetinin politikalarına itiraz ediyoruz.
Müslüman halkımızın temel dayanağı olan kitabımız Kur’an üzerinden iktidarı uyarıyoruz:
O gelirler, içinizden yalnız zenginler arasında dönüp dolaşan bir devlete dönüşmesin…” (Haşr:7)
Yapılan ihale sonucu 28 Şubat’ın zıt kutupları Koç-Ülker Grubu menfaatleri doğrultusunda bir araya gelmiş ve ortak çıkarları uğruna, ideolojik farklılıklarını bir kenara atarak, halkı devlet eliyle sömürmek için güçlerini birleştirmişlerdir.
28 Şubat sürecinde kışlaya ürünleri alınmayan Ülker, şimdi ne oldu da Ordu ve statükonun güdümünde hareket eden Koç ile birlikte olma gereği duymaktadır? Antikapitalist Müslümanlar olarak, gerçeğin üstünü örterek hareket edenlere “kâfir” diyen kitabımızdan ilhamla konuşan Peygamberimizin bir hadisini hatırlatarak diyoruz ki:
Küfür, yani sermaye tek millettir.
Çünkü biriken sermayenin içinde milyonlarca yoksul ve emekçi halkımızın alınteri, gözyaşı ve kanları saklıdır. Bu gerçeklerin üstünü örtmek için müslüman zengin olmalıdır gibi Kur’an dışı argümanlarla halkımızı kandırmak isteseler de biz kitabın ortasından konuşmaya devam edeceğiz.
Allah, rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere aktarıp da hepsi onda eşit hâle gelmiyor. Allah’ın nimetini mi inkâr ediyor bunlar?” (Nahl: 71.)
Müslümana düşen görev zengin olmak değildir. Zenginlikleri insanlar arasında eşitçe pay etmedir.
Biz Antikapitalist Müslümanlar olarak ister devlet, isterse de şirketler adına otoyollardan haraç toplanmasına karşıyız. “Vergi kutsaldır” denilip, insanların içtiği suyu bile vergilendirerek yapılan yollar, halkın kendi değerleridir.
Günümüzün, sözüm ona mütedeyyin iktidar ve sermaye oligarşisi, Kureyşli müşriklerin, Kutsal Hac mevsiminde gelen insanlardan aldığı hediyeleri Tanrılar adına kabul edip, sonra onları kendi aralarında pay ettikleri gibi davranmaktadır; Şimdi de devlet kutsiyetinde halkı soyan ve sonra bu gelirleri birkaç sermayedara pay edenler, Peygamberin Kâbe’deki putları ve oligarşiyi yıkarak, gelirleri insanlar arasında eşitçe paylaştıran mücadelesiyle karşı karşıya kalacaklarını unutmasınlar:
Biz zaafa uğratılmışları yeryüzünde önderler kılmak istiyoruz.” (Kasas: 5.)
Sınırsız ve sınıfsız bir cennet ideali olan Antikapitalist Müslümanlar, otoyollardaki bütün gişelerin kaldırılmasını ve halkın özgürce seyahat etmesinin gerekliliğine inanırlar. Allah’ın arzı geniştir, kimse turnikelerle daraltamaz…
Allah, Ekmek, Özgürlük.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>