Hz. Ömer ve Sosyalizm

1 Ağustos 2011 admin

“Yoksula yardım devletin görevidir.”
“Sonraya bıraktığım bazı işleri şimdi yapsaydım, zenginlerin ihtiyaç fazlasını alıp yoksullara verirdim.” (Sosyal Adalet, İmadüddin Halil, s.38)
“Eğer hükmettiğim kadar daha iktidarda kalırsam, zenginlerin artan mallarını alır fakirlere verirdim.” (İslam Açısından Sosyalizm, s.267)
Halifelere Öğütler
“Şehirlerde yaşayan halkı da tavsiye ederim.  Çünkü onlar İslam’ın yardımcıları (…) Onlardan ancak gönül rızası ile mallarının fazlasını alsın. Arabîleri (bedevileri) de tavsiye ederim. (…) Onların fazla mallarını alsın, fakirlerine versin.” (Ebu Yusuf Yakub b. İbrahim, Kitabu’l Harac, 42, no:36, çeviren: Ali Özek)
“Eğer düşündüğümü tatbik edebilsem, zenginlerin fazla mallarını alır, muhacirlerin (şehirlere göç edenler) fakirlerine dağıtırdım.” (İbn Hazm, el- Muhalla, 6. Cilt, Zekât Kitabı, s.158, 725. Mesele)
Vasiyet
“Sana vasiyetim, zenginlerin mallarını al ve fakir akrabasına dağıt.”
“ (…) malların zenginlerin ellerinde toplanıp devletleşmesine izin verme.”
“Şayet bu senede kıtlık olsaydı her evde bulunan kişiler kadar kişi yerleştirecektim, halk açlıktan helake gitmemelidir.” (Hz. Ömer ve Modern Sistemler, s.364, Kayıhan yay.)
“Eğer gelecekte geçmişteki karşılaştıklarımla karşılaşırsam muhakkak zenginlerin fazla mallarını alıp fakirlere dağıtırdım.” (İslam Sosyalizmi, Mustafa Sıbai, s.32, Hareket yay.)
“Eğer daha uzun yaşasaydım zenginlerin elinde olan ihtiyaç fazlası malları fakirlere verirdim. Hiçbir kimse mal sahibi olmada diğerinden üstün değildir. Bunu müteakiben en düşük mertebedeki kimseleri en yüksek mertebedeki kimseler seviyesine çıkarırdım.” (İslam Başkaldırıyor, Altaf  Gauhar s.241, Pınar yay.)
“Birbirimize yettiğimiz sürece, karşılamadığım hiçbir ihtiyaç bırakmama konusunda çok istekliyim. Bunu gerçekleştiremezsek, hayatımızı idame hususunda zorunlu olanları paylaşarak eşit duruma gelinceye kadar birbirimizle yardımlaşırız.” (Sosyal Adalet, İmadüddin Halil, s.38)
“Eğer işin sonunda görüp anladığımı, işin başında görseydim, zenginlerin fazla mallarını alıp muhacir fakirlerin arasında dağıtırdım.” (Taberi Tarihi, s.291, c.3  akt: İzzet Derveze, El-Tefsirul Hadis, Ekin yayınları, Haşr Suresi/7 c.5 s.36-37)
“Hz. Ömer Nebi’ye bağlılık ve ona yakınlıkta insanların en önde gelenlerinden biriydi. Dolayısıyla, onun dilinden sadır olan bu sözlerin Kuran’ın ruhuna uygun olduğuna inandığı için söylediği muhakkaktır. Zira tevatür derecesine ulaşan rivayetlere göre Hz. Ömer’in İslam toplumunun değişik kesimleri için organizasyonlar oluşturması ve mahrumlara, zayıf ve fakir insanlara yardım etmeye önem vermesi, bu sözlerin ondan sadrolduğunu göstermektedir.” (Tarihu Ömer b. El Hattab, İbn Cevzi Akt: İzzettin Derveze, et-Tefsirül Hadis, Ekin yay.)
Der.: Ali Saldıran

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>