Fahişelik ve Onunla Mücadele Yolları

5 Ağustos 2014 admin
Yoldaşlar, fahişelik meselesi, Sovyet Rusya’da çok az ilgi gören zor ve çetrefilli bir konudur. Burjuva kapitalist geçmişimizin bu belalı mirası, işçi cumhuriyetinin havasını zehirlemeye ve Sovyet Rusya’daki emekçi halkın fizikî ve ahlâkî sağlığına zarar vermeye devam etmektedir.
[…]
Fahişelik varlığını sürdürmekte, işçi cumhuriyetinin üyeleri, emekçi erkekler ve kadınlar arasındaki dayanışma ve yoldaşlık duygusunu tehdit etmektedir. Bu duygu, inşa ettiğimiz ve gerçek kıldığımız komünist toplumun temeli ve zeminidir.
[…]
İşçi sınıfımız, henüz fahişeliğin ortadan kaldırılmasına yönelik herhangi bir kanun çıkartmadı, hatta fahişeliğin kolektife zarar veren bir şey olduğunu söyleyen o kıymetli ve bilimsel formülü bile tespit etmiş değil. Biz fahişeliğin bir kötülük olduğunu biliyoruz, birçok sorunu içinde barındıran bu geçiş döneminde fahişeliğin epey yaygın olduğunu kabul ediyoruz.
[…]
Bizim sadece fahişelik meselesiyle yüzleşmekle kalmayıp, komünistlerin partisi eliyle yürütülen toplumsal ve ekonomik program ve temel ilkelerimiz uyarınca bir çözüm bulmamız gerekmektedir. Her şeyden önce bizim fahişeliği tanımlamamız lazım. Fahişelik, çalışarak kazanılmamış gelirle yakından ilişkili bir olgudur ve sermaye ile özel mülkiyetin hâkim olduğu dönemde serpilir.
[…]
Sovyet işçi cumhuriyetimiz, fahişeliği burjuva kapitalist geçmişinden miras almıştır. Bu dönemde kadınların çok azı ulusal ekonomiye dâhildir ve çoğunluk “evin geçimini sağlayan erkeğe”, baba ya da kocaya dayanmaktadır.
[…]
Fahişeliğin kökenleri ekonomiktir. Kadın, bir yandan ekonomik açıdan kırılgan bir konuma itilir bir yandan da ister evlilik bağı içinde isterse dışında bahşedilen cinsel lütuf karşılığında erkekten maddî lütuf beklenmesine dayanan yüzlerce yıllık bir eğitim tarafından koşullanmaktadır. Meselenin kökeni budur.
[…]
Sefalet, mahrumiyet ve toplumsal eşitsizlikler burjuva sisteminin temelidir. Kadını fahişeliğe iten de bu unsurlardır.
[…]
Birinci Tüm Rusya İşçi ve Köylü Kadınlar Kongresi, doğru şiarı formüle etmiştir: “Sovyet işçi cumhuriyetine mensup bir kadın eşit haklara sahip özgür bir yurttaştır, o alınıp satılmanın konusu yapılamaz, yapılmamalıdır.”
[…]
Fahişelik Sovyet işçi cumhuriyeti ile asla bağdaşmaz: o, temel sınıfsal niteliğin, proletaryanın ve onun yeni ahlâkının geliştirilip güçlendirilmesine kesinlikle katkı sunmaz.
[…]
İşçi sınıfının temel vasfı nedir? Onun mücadele dâhilinde en güçlü ahlâkî silâhı nedir? Dayanışma ve yoldaşlık, komünizmin esasıdır. Bu anlayış işçiler arasında güçlü bir biçimde geliştirilmedikçe, gerçek bir komünist toplumun inşa edilmesi düşünülemez bile. Politik bilince sahip komünistler bu sebeple mantıksal açıdan her şekilde dayanışmanın geliştirilmesini teşvik etmek, onu engelleyen her şeyle mücadele etmek zorundadır. Fahişelik, işçi sınıfına mensup erkekler ve kadınlar arasındaki eşitliği, dayanışmayı ve yoldaşlığı tahrip eder.
[…]
Fahişelik, oluşma sürecine giren yeni komünist ahlâka yabancı ve zararlı bir husustur. Genelde partinin, özelde kadın seksiyonlarının görevi, geçmişten alınan bu mirasa karşı kapsamlı ve kararlı bir mücadele yürütmek olmalıdır.
[…]
Fahişelik, komünizmin temeli güçlendirildiği noktada nihai olarak tasfiye edilecektir. Bizim eylemlerimizi belirleyen hakikat işte budur. Ama bizim diğer bir ihtiyaç duyduğumuz konu da komünist bir ahlâkın oluşturulmasının sahip olduğu önemdir. İki görev birbirine sıkı sıkıya bağlıdır: yeni ahlâk yeni bir ekonomi ile oluşturulur ama yeni bir ahlâkın desteği olmadan da yeni bir komünist ekonominin inşa edilmesi de mümkün değildir.
[…]
Yoldaşlar! Biz komünist bir geleceğin temellerini atıyoruz. Bu geleceğin doğması için gerekli süreci pekiştirmek bizim ellerimizdedir. Biz işçi sınıfı içindeki dayanışma duygusunu güçlendirmek zorundayız. Birlikte yaşama anlayışını teşvik etmeliyiz. Fahişelik, dayanışmanın gelişimini engeller, bu sebeple biz, tüm kadın seksiyonlarına, bu şerrin kökünün kazınmasına yönelik acilen bir kampanya başlatmaları çağrısında bulunuyoruz.
Yoldaşlar! Bizim görevimiz fahişeliği besleyen tüm kökleri kesip atmaktır. Bizim görevimiz bireyciliğin ve eski tip evliliğin tüm kalıntılarına karşı acımasız bir mücadele yürütmektir. Bizim görevimiz, cinsiyetler arası ilişkiler alanındaki yaklaşımları devrimcileştirmek, böylelikle söz konusu yaklaşımları kolektif çalışmanın çıkarlarına uygun hâle getirmektir. Komünist kolektif, günümüzdeki evlilik ve aile biçimlerini tasfiye ettiğinde, fahişelik meselesi de ortadan kalkacaktır.
Alexandra Kollontai

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>