AKP, Meslek Liseleri ve Staj Sömürüsü

21 Ekim 2014 admin
Meslek liseleri, Türkiye’de meslekî ve teknik açıdan eleman yetiştirmeye çalışan kurumlardır. Meslek liseleri de kendi içlerinde 3 bölüme ayrılmaktadır. Endüstri Meslek Lisesi (EML), Anadolu Meslek Lisesi (AML), Anadolu Teknik Lisesi (ATL). Kapitalist eğitimin genç nesilleri egemen sınıf yararına ideolojik şekillendirmesinin yanı sıra, sermayeye kalifiye işgücü sağlamak gibi pratik bir işlevi de vardır.
Türkiye’de kapitalizmin gelişimi, nitelikli işgücü ihtiyacını ortaya çıkardı. Çıraklık Eğitim Merkezleri’nin, Meslek liselerinin, meslek yüksek okullarının ve üniversitelerin yaygınlaştırılması, nitelikli işçi ihtiyacını karşılamak amacına yöneliktir.
Ortaokuldan sonra liseye girişte meslek lisesini tercih edenler veya tercih etmek zorunda kalanlar, meslek liselerine yerleştirildikten sonra 4 yıllık bir eğitime başlıyorlar. İlk sene bütün liselerde aynı dersler işleniyor fakat diğer senelerde meslek liselerinde öğrencinin seçtiği bölüm dersleri ekleniyor ve öğrencinin yükü bir kat daha artıyor.
Sözde meslekî ve teknik açıdan eleman yetiştirmeyi amaçlayan meslek liseleri, bu amacını günümüzde pek de başaramıyor olsa gerek. Çünkü meslek liselerinden mezun olan insanların çoğu işsiz vaziyette. Okulunda yeterli düzeyde üniversiteye giriş imkânı sağlanmadığı için üniversiteye de girememekte. Hatta üniversiteyi bırakın, okullarında dahi meslekî ve teknik eğitimi bile tam alamıyorlar.
Asıl amacı, sözde eleman yetiştirmek olan meslek liseleri, kendi idarecilerinin cebine beş kuruş daha fazla girsin diye okullarında okuyan öğrencilere sıra, sandalye vb. şeyler yaptırıp sattırıyorlar. Okullarında okuyan öğrencilere kendi dersliklerini temizlettiriyorlar. Gidip “neden bunları bizler yapıyoruz” dediğimiz zaman ise “devlet bizlere yeterli imkânı sağlamıyor” cevabıyla karşılaşıyoruz.
Ama devlet meslek liselerinden çıkan elemanları kullanmasını çok iyi biliyor. İşte yukarıdaki sorunlarla okuyan bir öğrenciden üniversite de ya da ileriki iş hayatında ne tür bir başarı bekleyebilirsiniz? Okulu kendine temizlettirilip, sıraları sandalyeleri yapıp satmak. Başka bir katkı yok. Belki öğretirlerse, ek bir bölüm dersi bilgisi. O da devletin istediği düzeyde.
Peki devlet bunları neden yapıyor? Çünkü devlet, kendi istekleri doğrultusunda öğrenci yetiştiriyor. Bu, sadece meslek liselerinde böyle değil. Diğer bütün liselerde de aynı durum geçerli. Kendi müfredatıyla, kendi tarihini yücelterek, öğrencilerin gözünü dışarıya kapatarak. Bunları yapmasının amacı da, öğrencilerin gelişip ileride onların istemediği bireyler olmasıdır. Gezi Direnişi’nde bunun örneğini gördük. Bu bağlamda, meslek liselerini diğer liselerden ayıran en büyük sorun ise meslek liselerinden mezun olan insanların devletin eleman açığını kapatmasıdır.
Diğer bir meslek liseli sorunu ise staj sömürüsüdür. Öğrenciler, son sınıfa geçtikleri dönem Endüstri Meslek Lisesi ya da Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi ise haftanın üç günü diğer işçilerle aynı işi yapıp, onlardan kat ve kat daha az para almaktadır. Anadolu Teknik Liseli ise, yazın staj yapmakta ve bazıları yazın staj yaptığı için para bile alamamaktadır. Öğrenciler, staj adı altında sömürülüp, en ufak bir sigorta veya sendikal haktan mahrum kalmaktadırlar. Ama bu insanlar da birer işçi sayılır. Press makinelerinin altlarında, elektrik prizlerinin yanında günlerini tüketmektedirler.
Bizler, liseliler olarak, meslek liselerinin devletin himayesi altında devletin ideolojisine göre yetiştirmelerini istemiyoruz ve staj adı altında sömürülen ve karartılan hayatlara daha fazlasının eklenmesini istemiyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>