20. 07. 2014
K-C4-B1z-C4-B1l-Bayraklar

Denklem

Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı vizyon belgesi konuşmasında, hapis süreciyle ilgili olarak, “bizi denklemin dışına çıkartmak istediler, ama biz direndik, çıkmadık.” diyor. Sonra, “oy kullanmak dahi kâfirliktir” diyen, neredeyse tüm İslamî kesimleri, kervanın peşine takıyor....

Devamı →
27. 01. 2014
Devrimde-M-25C3-25BCsl-25C3-25BCmanlar

Türk İştirakiyyun Kongresi Nutku

Aziz yoldaşlar, Beni şu konferansa reis intihabınızdan dolayı bü­yük teşekkürler ederim. İtimadınıza teşekkürüm resmî değil, pek samimi mahiyettedir. Ben bu ictimâinizi bü­yük bir kıymet-i tarihiyye telâkki ediyorum. Çünkü fik­rimce bu teşkil ettiğiniz heyet,...

Devamı →
06. 02. 2013
C4-B0-C5-9F-C3-A7i-K-C3-B6yl-C3-BC-Asker

Suphilerin Yolunda

Mustafa Suphi ve 1920 konjonktürü ile ilgilenmek basit anlamda bir entelektüel tarih merakının sonucu değil. Bu momentte var edilen komünist hareketin temel zeminini anlamak zorunlu. Neo-ittihatçılıkolarak kemalizmle ve neo-kemalizmolarak tayyibî rejimle mücadelenin ipuçlarını...

Devamı →
25. 01. 2013
Mustafa-Suphi

Mustafa Suphi ve Hikmet Kıvılcımlı

İşin başı ve sonu olma niyeti, işin ve işe ortaklaşmanın hakikatini asla görmez. Bu yaklaşım süreç içinde en fazla esnaf-zanaatkâr zihniyetine doğru kapanmak zorunda kalır. İlgili yaklaşım üzerine kurulu bir siyasetin ve teorinin...

Devamı →
31. 01. 2012
Mustafa-Suphi

İştirakiyyun Fırkası: İlk Huruc

II. Enternasyonal’in 1907 tarihli Stuttgart Kongresi’nde ana gündem sömürgeler meselesidir. Tartışmanın bir tarafında duran isim, Hollanda sosyalistlerinin, Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin lideri Henri van Kol’dur. “Barbarlıktan sosyalizme sıçramak imkânsızdır.” diyen ve “sosyalist sömürgeler”den...

Devamı →
25. 01. 2012
C3-87erkes-Ethem

Kökler

İki motorda iki sınıf çarpışıyor. Biz silâhsız onlar kamalı Nâzım Hikmet -28 Kânunusani “Türk paşalarını siz bilmiyor değilsiniz, onların sözüne inanmaya gelmez, onlar eski kurtlardır.” Şerif Manatov -28-29 Kanunusani 1921 1920-1921 sürecinde Türkiye...

Devamı →
25. 01. 2012
suphiler

Suphi’lerin Katli

“Maruz kaldıkları zulme rağmen Türk komünistlerine şunu söylüyoruz: ‘Devrim için hayli önemli olan Türkiye’nin bağımsızlığını müdafaa göreviniz henüz bitmedi. Zulmü protesto edin ancak şunu da unutmayın ki burjuva devrimcileri ile işbirliği içinde kattedeceğiniz...

Devamı →
24. 01. 2012
Atam-C4-B0zindeyiz

Komünist Hareket ve Kemalizm

“Milletim nev’i beşerdir, vatanım ruy-u zemin.”[1] Tevfik Fikret I Tarih araştırmaları, devrimci tarihsel dinamikleri kendi ölçü ve ölçeğinde önemseyen komünist hareketin yokluğunda, geçmişin rasyonalizasyonuna ve geçmişe ait unsurların sınıf dışı, nötr analizlerine yol...

Devamı →
22. 01. 2012
msuphi

Mustafa Suphi ve Komintern

Mustafa Suphi’nin Komintern’in I. Kongresi’nde yaptığı Konuşma Moskova’da dünyanın geleceğini değiştirecek olan görkemli III. Enternasyonal’de proletaryanın, ezilen Türk köylülüğünün ve işçi sınıfının adına, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin adına, zalim ve yırtıcı emperyalizmden çok çekmiş,...

Devamı →
21. 01. 2012
Mustafa-Suphi

Sovyetler-Türkiye İlişkileri ve TKP

Kemalist Türkiye ile Sovyet Rusya Arasındaki Dostluk Türkiye’nin millî siyaseti dâhilinde Rusya ile kurduğu ilişki uzun süre âcil bir konu başlığı olarak görülse de komünizm hiçbir vakit önemli bir sorun teşkil etmemiştir. 1920’lerin...

Devamı →
Pages:12»