25. 04. 2009
Karl-Marx

Fransa’da Marx’ın ve Yabancılaşma Kavramının Keşfi

1. Stalinizm ve Fransız Komünist Partisi Marksizmin Fransa’ya yolculuğu oldukça ağır olmuştur. Marksizmin entelektüel rakipleri olan Blanqui’nin Jakobenizmi ve Proudhon’un sendikacılığı yirminci yüzyılda da Fransız işçi hareketlerine hâkim olan akımlardır. Guèsde ve Jaurès’un...

Devamı →
16. 02. 2009
Althusser

Modernist Tarih Bilimi Olarak Yapısalcı Marksizm

Doğrusal süreklilik, evrime ve tarihsel süreçlerin ya da hedeflerin gerçekleşmesine dönük teleolojik görüşler, özerk insan failliği, birleşmiş sosyal öznellik, ayrı toplumsal yapılara ait farklılaşmamış anlayışlar, nedenselliğin doğrudan ya da indirgemeci biçimleri ve tarihsel...

Devamı →
05. 02. 2009
Sovyet

Sosyalizm İçin Devrim Ocakları

1 SSCB ve Berlin Duvarı sonrası solun genel yönelimi tarihsel birikimin analizine endeksli olarak biçimlendi. Burada aslî vurgu sosyalizmin kökenine ilişkin tespitlerdi. Dünyada ve Türkiye’de sosyalist sol, sosyalizmin temel dayanak noktalarını ya yeniden...

Devamı →
29. 12. 2008
Perulu-Kom-C3-BCnistler

Politika ve Güç

Sol literatürde politik meselelerle, genel gidişatla ile ilgili kaleme alınan yazılarda hep aynı hava var: hâkimiyet. Özneler bilinçsel, düşünsel düzlemde her şeye hâkim oldukları hissini veriyorlar. Akıl her şeyi kucaklıyor, kucaklayamadıklarını kutsuyor. Özne,...

Devamı →
02. 11. 2008
Orak-C3-87eki-C3-A7

Solun Apolitizmi ve Antipolitizmi

Politika Nevski Bulvarı gibi düz değildir. Lenin Politika sorumluluk, elini taşın altına koyabilme, hesap sorma ve verme meselesidir. Bu anlamıyla politik faillerin hadlerini bilmeleri, bu haddi teoride ve pratikte, somut maddî şiddetle çizmeleri,...

Devamı →
05. 10. 2008
Mahir-C3-87ayan

Mahir Çayan’ın Diyalektik Devrimciliği

I “Burjuvazi” sözcüğü, kaleyle çevrili şehir anlamındaki Latince “burgus” sözcüğünden geliyor. Arapçadaki “burc” da kaleyi ifade ediyor. Bu yönüyle burjuvazi şehirde yerleşik olup, köylüyle (serfle) toprak ağalığı ve aristokrasi arasındaki sınıfa, yani kısacası...

Devamı →
04. 10. 2008
S-25C3-25B6m-25C3-25BCr-25C3-25BC

Sınıfın ABC’si

Birçok Amerikalı saf anlamda birer birey olduklarını düşünmedikleri noktada, kendilerini “orta sınıf”ın birer parçası addederler. Onlara göre bunun kanıtı, bir ya da iki arabaya sahip olmak, ipotekli ev almak, seyahate çıkmak, DVD ya...

Devamı →