17. 02. 2014
Mahir-25C3-2587ayan

THKP’yi Komünist Kılmak

Yüz bin asker olsa yezid kırılmaz Eli Zülfikar’lı Ali olmayınca [Pir Sultan Abdal] Parti-Cephe, hem madde hem diyalektik olabilmektir. Dönemsel kuruluşu 12 Mart ve 12 Eylül koşullarında tasfiye edilmiş bir sıçramadır. İç tasfiyesi...

Devamı →
05. 03. 2011
mahirula-C5-9F

Fidel-Guevara ve Küba Deneyi

Fidel-Guevara ve Küba Deneyi Karşısındaki Tavrımız Yeni oportünizm Küba devrimi deneyi karşısında şaşkın ördek gibidir. Kimilerine göre Küba sosyalist bir ülke değildir. Küba’da devrim olmamıştır. Bazılarına göre de, “evet Küba’da devrim olmuştur ama...

Devamı →
09. 05. 2010
Kav-C5-9Fak

Devrimci Kavşak

10 Nisan 2010 tarihinde İslam, Sol ve Kapitalizm başlık bir panel düzenlendi. Bu çalışmanın neferliğini ve emekçiliğini omuzlarına yükleyen rüfeka, kendi anlatımlarına göre, art niyetsiz, hesapsız, kapılarını çaldıkları, örnek olsun, Emep gibi yapılardan...

Devamı →
06. 11. 2008
C4-B0brahim-Kaypakkaya

Cevap Niyetine

[Bu yazıda, Mahir Çayan’ın Diyalektik Devrimciliğive 15–16 Haziran’a Doğru İşçi Sınıfı ve Marksizmbaşlıklı yazılara yönelik aşağıdaki soru ve eleştiriler cevaplanmaya çalışılmıştır.] 1- İbrahim zaten maoist, bunu kendisi defalarca söylemektedir. 2- Maoizm zaten marksizmin-leninizmin...

Devamı →
06. 10. 2008
jazani

Bican Cezeni

İran Devrimi’nin Mahir Çayan‘ı Eğer kendisi adanmışlığın ve direnişin yanan meşalesi ve sembolü değilse, öncü, devrim davası için kitleleri örgütleyemez. Bican Cezeni Bican Cezeni, 1938’de, Tahran’da dünyaya gelir. Babası Hüseyin Cezeni ve annesi...

Devamı →
05. 10. 2008
Mahir-C3-87ayan

Mahir Çayan’ın Diyalektik Devrimciliği

I “Burjuvazi” sözcüğü, kaleyle çevrili şehir anlamındaki Latince “burgus” sözcüğünden geliyor. Arapçadaki “burc” da kaleyi ifade ediyor. Bu yönüyle burjuvazi şehirde yerleşik olup, köylüyle (serfle) toprak ağalığı ve aristokrasi arasındaki sınıfa, yani kısacası...

Devamı →
02. 10. 2008
Leninizm

Devrimci Mücadele Partili Mücadeledir

Marksist tahlil somutun tahlilidir. Mahir Çayan İnsan tarihin öznesidir; o dönüşme ve dönüştürme yetisine sahiptir. Toplumu ve dünyayı değiştirme çabası bulunduğumuz sınıfsal yapıya göre değişmektedir. Ancak her toplumsal sınıfın kendisine âit bir iktidar...

Devamı →