16. 07. 2014
Baruch-Spinoza

Spinoza’nın Materyalist Rasyonalizmi

Althusser’in yapısal nedensellik anlayışının kökleri, kendi fikrince, Hegel’den ziyade, “Marx’ın yegâne doğrudan atası” olan ve “felsefede emsalsiz bir devrim” gerçekleştiren Spinoza’nın felsefesine dayanır. Althusser’in felsefe tarihinde metafizik rasyonalizmin en azimli savunucusu olan Spinoza’ya...

Devamı →
05. 05. 2014
Louis-Althusser-Nicos-Poulantzas

Venezuela’da Devlet ve Kapitalist Ekonomi

Steve Ellner ile görüşmemin çeşitli zamanlarında, sorularıma karşılık sunduğu açıklamaları benimsedim. En çok benimsediğim şey olan Nicos Poulantzas’ın geliştirdiği devlet fikrinde verili bir sınıfın nesnesi olmanın yanısıra ve bunun ötesinde devlet, ulusun toplumsal...

Devamı →
25. 11. 2010
Louis-Althusser

Yapısalcı Marksizm

Değişim Momentleri Althusser’in Marx İçinve Kapital’i Okumak adlı kitaplarının Paris’in hummalı politik kültürüne duhul ettiği ve yapısalcı marksizmi Saussure’cü semiyolojiye, batı marksizmine ve altmışlı yıllar boyunca tohumlanan post-marksizme ait bir dizi eğilime alternatif...

Devamı →