22. 09. 2012
halk-devriminden-gayr-C4-B1-kesin-bir-C3-A7-C3-B6z-C3-BCm-yoktur

Rükn: Dik Durmak

Komünist olmaya dair iki tanımdan söz edilebilir: İlki için bir “dönek”in (“dönek” belli bir şey olma ve o şeyden vazgeçme, başka yöne sapma şeklinde tanımlandığından,  her ne kadar bu şekilde bile tanımlanamayacak bir...

Devamı →
16. 04. 2012
Bayrak

Kitle, Kadro, Devrim

Sol, sosyalist, devrimci ya da komünist hareketin genel bir tıkanma ve likidasyon döneminden geçtiğini söylemek mümkün. Tıkanma, çekirdek kadroların direnci; likidasyon, çekirdeğin etrafını kuşatan halkaların bu direnç sonucu dağılması olarak okunabilir. Hindistanlı komünist...

Devamı →
23. 01. 2012
Lenin

Lenin ve Muhammed Vali Han

Yoldaş Lenin Afganistan büyükelçisi Muhammed Vali Han(1) ile özel ofisinde buluştu ve şu cümleleri sarf etti: “Emperyalist zulmün elinde çile çeken ve ona karşı mücadele eden dost Afgan halkının hükümet temsilcisini işçi ve...

Devamı →
10. 11. 2011
American-Way

Küresel Şirketler

İsviçre’nin Zürih şehrinde bir dizi araştırmacı, dünya ekonomisine hükmeden ulusötesi şirketleri analiz eden güçlü bir bilgisayar veritabanı geliştirdiler. “Küresel şirket kontrolü şebekesi” ismi verilen bu veritabanı Yaz’ın arxiv.org’da kamuoyuna takdim edildi. Stefania Vitali...

Devamı →
07. 11. 2011
Lenin

Halka Hitap

Yoldaşlar –işçiler, askerler, köylüler ve tüm emekçi halk! İşçi ve köylü devrimi, Kerenski tarafından aldatılmış olan az sayıdaki Kazakların son kalıntılarını da dağıtıp tutukladıktan sonra, Petrograd’da nihaî zafere ulaşmış durumdadır. Devrim Moskova’da da...

Devamı →
20. 10. 2009
Filistinli-K-C3-BC-C3-A7-C3-BCk-General

İşbölümü, Disiplin ve Hiyerarşi

Herhangi bir eylem ânında sol özneler içinde ve arasında hüküm süren zihniyet dünyası, dönem itibarıyla sorgulanmayı beklemektedir. Örneğin polise taş atma noktasında ortaklaşan kadrolar, iş o taşın her atımda açtığı mevziiye dolmak ve...

Devamı →
16. 08. 2009
C4-B0RAN

Bolşevikler ve İslam

Irak’ta muhtemel bir felâketle yüzleşecek olan politik nizam İslam’ı günah keçisi olarak belirledi. Temmuz 2005’te Londra’da bombaların patladığı gün Blair’in dışişleri sekreteri Jack Straw yeni bir saldırı beklentisi içinde olduğunu söyledi ama bu...

Devamı →
01. 08. 2009
1964-Amerikal-C4-B1-emperyalistler-Afrika-dan-defolun-Mazlum-halklar-birle-C5-9Fin-Mazlum-halklar-ABD-emperyalizmine-kar-C5-9F-C4-B1-kararl-C4-B1-bi-C3-A7imde-sava-C5-9Fmak-i-C3-A7in-birle-C5-9Fin

Marx-Engels-Lenin ve Millet Meselesi

Links Sayı 13’te Norm Dixon şunları yazıyor: “Mazlum milletlerin millî kurtuluş mücadelesi, günümüz dünyasının en yakıcı meselelerinden biri olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla dünya hakkında belirli bir fikir sahibi olmak, liderlik oluşturmak ve birçok...

Devamı →
09. 07. 2009
Spontan

Kendiliğindenliği Yeniden Düşünmek

Lüksemburg’u Gramsci ve Benjamin Üzerinden Yeniden Okumak Sorun Kendiliğindenliğin bilinçli kontrolle ilişkisi, uluslararası işçi hareketinin zuhur ettiği ilk günlerden beri politik örgüt meselesinin merkezini teşkil eder. Anarşistlerle marksistler arasında ve marksistlerin kendi içlerinde...

Devamı →
23. 06. 2009
C4-B0li-C3-A7-Lenin

Sıçramalar! Sıçramalar! Sıçramalar!

Hannah Arendt’in endişesi, politikanın dünyadan tümüyle silineceğine dairdi. Yüzyıl, politikanın hâlâ bir anlama sahip olup olmadığı sorusunun kaçınılmaz hâle geldiği kimi felâketlerle yüzleşti. Bu korkular içinde önem arz eden meseleler, fazlasıyla pratikti: “İçinde...

Devamı →
Pages:«123»