28. 11. 2012
Y-C4-B1ld-C4-B1z

Sırttan Düğmeli Gömlekler

“İnsan” Arapça, “kişi” Türkçe ve aynı şeyi anlatıyorlar. Bir kişinin, bir insanın, sadece kendi aklına ve iradesine güvenmesi, yani iman etmesi, burjuva ideolojisinin temel kaidesini teşkil ediyor. Kişi-insan, bireye kapatılıyor, birey de tanrısallaştırılıyor....

Devamı →
22. 09. 2012
halk-devriminden-gayr-C4-B1-kesin-bir-C3-A7-C3-B6z-C3-BCm-yoktur

Rükn: Dik Durmak

Komünist olmaya dair iki tanımdan söz edilebilir: İlki için bir “dönek”in (“dönek” belli bir şey olma ve o şeyden vazgeçme, başka yöne sapma şeklinde tanımlandığından,  her ne kadar bu şekilde bile tanımlanamayacak bir...

Devamı →
11. 07. 2012
ortak

Dalavere

Ahlâk iç hukuk; hukuk ise dış ahlâktır. Hukuk ve ahlâk, doğası gereği, iç-dış ayrımına tabidir. İkisi de belirli sınırlar çekmekle ilgilidir. Sınır varsa sınıf vardır ve her sınırda sınıflar mücadelesi açıktan ya da...

Devamı →
27. 01. 2012
muslimcommunism

Müslümanlar ve Komünistler

“Doğu, devrimin meşalesini tüm Batı Avrupa’ya taşıyacak devrimci bir kazandır.” (Sultan Galiyev, 1920)(1) Komünizm ile İslam arasındaki ilişkinin kısa bir değerlendirmesini yapmak güçtür. Bunun nedeni, kısmen ilgili sahanın genişliği kısmen de konuya dair...

Devamı →
29. 10. 2011
Bahreyn

Arap İsyanı Üzerine

Pothik Ghosh: Arap dünyasında yakın zamanda yaşananlar hangi açıdan devrim olarak adlandırılabilir? Son yirmi yıldaki renkli devrimlerden farkları ne? Vijay Prashad: Tüm devrimler aynı değildir. Doğu Avrupa’daki renkli devrimlerin farklı bir temposu vardı....

Devamı →