05. 11. 2014
Lenin Resmi

Bolşevikler İktidarı Almalı

RSDİP(B) Petrograd ve Moskova Komiteleri ile Merkez Komitesi’ne Mektup[1] Her iki başkentin İşçi ve Asker Vekilleri Sovyetleri’nde çoğunluğu elde etmiş bulunan Bolşevikler iktidarı ellerine alabilirler, almalıdırlar. Alabilirler, çünkü iki büyük şehirdeki devrimci unsurların...

Devamı →
03. 11. 2014
Direni-C5-9F

Direniş

“Direniş, reform ve devrim” terimleri içerisinde, “direniş”, diğerlerine nazaran, solda bilinçli olarak kullanıma girmiş ve kavramsallaştırılmış en yeni mahsuldür. Stephen Duncombe’nin birkaç yıl önce tespit ettiği üzere, “direniş” kavramı, doğası gereği muhafazakârdır. Bu...

Devamı →
27. 10. 2014
Luxemburg-2C-2BKautsky-2C-2BAdler-2C-2BPlehanof-2C-2BVaillant-2Bve-2BKatayama

Rosa Luxemburg’un “Ya Sosyalizm Ya Barbarlık” Sloganı

Sanırım sosyalizm tarihindeki küçük bir sorunu çözdüm. İklim ve Kapitalizm sitesinin reklâm sloganı olan “Ya Ekososyalizm ya barbarlık: Üçüncü yol yok”, Rosa Luxemburg’un “Ya sosyalizm ya barbarlık” sloganına dayanıyor. Luxemburg bu sloganı, I....

Devamı →
26. 10. 2014
LKP

Lübnan Komünist Partisi: Daimi Başarısızlığın Sırrı

Lübnan Komünist Partisi (LKP), liberal rejimin gölgesi altında, insancı ve dirilişçi bir ruhla aşılanmış kültürel aydınlanma ortamında kurulmuş, köklerini orada bulan, Arap Levant’ındaki en etkili politik gruplardan birisidir. Geçen yüzyılda Lübnan’ın temel niteliği...

Devamı →
26. 10. 2014
C4-B0sko-C3-A7ya-n-C4-B1n-2BBa-C4-9F-C4-B1ms-C4-B1zl-C4-B1-C4-9F-C4-B1

İskoçya’nın Bağımsızlık Referandumu

19 Eylül’de Britanya yönetici sınıfı, bir gün önce İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili referandumun sonuçları açıklandığında rahatladı ve derin bir nefes aldı. Evet kampanyasının kazanma ihtimali, günler öncesinden yaygın bir paniğe yol açtı. Ama...

Devamı →
24. 10. 2014
Gen-C3-A7lik-2B-C5-9Euras-C4-B1

Gençlik Şurası Çağrı Metni: Ayağa Kalk

Zulüm ve yıkım, coğrafyamızda her geçen gün devam ediyor. Yıllardan beri Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren sömürü düzeni, okullarımıza, parklarımıza, hayat şekillerimize, inançlarımıza göz koyarak, etkisini daha da artırmaya çalışıyor. Bizler, memleketimizin, okullarında, iş...

Devamı →
23. 10. 2014
EKP

Endonezya Komünist Partisi ve İslam Birliği

Komünistler, İslam Birliği’nden (Sarekat İslam) kovulduktan sonra hangi adımların atılacağına karar vermek için, 4 Mart 1923’te özel bir “Endonezya Komünist Partisi ve Kızıl İslam Birliği Kongresi” toplarlar. Toplantı Bandung’da gerçekleşir, bir oturumu da...

Devamı →
22. 10. 2014
Berlin-2BDuvar-C4-B1

Berlin Duvarı: Bir Soğuk Savaş Miti

Ekonomik Sabotaja Tepki 9 Kasım, Berlin Duvarı’nın parçalanmasının 25. yıldönümü. O ölçüsüz tantana, Berlin’de aylar önceden başladı. ABD’de bizlerin genel beklentisi, Komünist İstibdada Karşı Özgür Dünya’ya dair tüm Soğuk Savaş klişelerinin teşhir edilmesi...

Devamı →
21. 10. 2014
K-C3-BCba

Sosyalizmi Neden Savunuyorum?

Öncelikle, kıyaslamalar yapabilecek kadar uzun bir süre kapitalist bir rejimde yaşadığımı belirtmem gerek. Gene de genel bir tespit yapmak yeterli olacaktır: İspanyol hâkimiyetinden kurtulup devrimin zafere ulaşmasına dek Küba altmış yılı devirmiştir ama...

Devamı →
21. 10. 2014
Meslek-2BLiseleri

AKP, Meslek Liseleri ve Staj Sömürüsü

Meslek liseleri, Türkiye’de meslekî ve teknik açıdan eleman yetiştirmeye çalışan kurumlardır. Meslek liseleri de kendi içlerinde 3 bölüme ayrılmaktadır. Endüstri Meslek Lisesi (EML), Anadolu Meslek Lisesi (AML), Anadolu Teknik Lisesi (ATL). Kapitalist eğitimin...

Devamı →
Pages:1234567...37»