01. 03. 2011
m-C3-BCnster

Münster

Radikal Reform’un ilk liderlerinin belki de büyük bir çoğunluğu çocukların vaftiz edilmesine muhalif olmasına rağmen, yetişkinlere yönelik vaftizciliğin yeniden yürürlüğe konulması ilk kez 21 Ocak 1525’te, liderleri Konrad Grebel’in[1] Mühlhausen’deki devrimin başlamasıyla eşzamanlı...

Devamı →
01. 02. 2011
Fourier

Fourierizm

François Marie Charles Fourier 1772 doğar ve 1837’de ölür. Ailesi pek de gösterişli olmayan zenginliğini Fransız Devrimi’nde kaybeder ve bunun sonucunda François’nın hayatı, servetin kötü dağıtımının yol açtığı adaletsizlik fikrince biçimlenmeye başlar. Toplumu...

Devamı →
11. 01. 2011
cabet

Étienne Cabet

Étienne Cabet, Bastille’in düşüşünden bir yıl önce, 1788’de doğar. Cabet, hayatının ilk kırk yıllık döneminde, önceki devrim neslini takip eden tipik bir radikal Jakoben, gençliği ve insanî pratiği Terör, Direktuvar ve Napolyon İmparatorluğu...

Devamı →
17. 12. 2010
gerard-winstanley

Gerrard Winstanley ve Kazıcılar

İnsanı şaşırtan temel husus aslında şudur: aralıksız din savaşlarının hüküm sürdüğü on yedinci yüzyıl, radikal Reform için esasen iyi bir zaman değildir. Cujis regio, ejus religio(1)-din büyük ölçekli politikaya ait bir meseledir artık....

Devamı →
15. 10. 2010
ThomasMuntzer-1

Radikal Reform ve Thomas Münzer

Gerçekleştiği noktada Luther, Zwingli[1] ve Kalvin’in[2] Reform’u, tam anlamıyla bir devrimdi, ancak bu sefer devrim, diğerlerinden farklı olarak, toplumun, hâkim kültürün ve Batı medeniyetinin genel tarihsel süreci içinde cereyan etmişti. Reform, feodalizmin hiyerarşik...

Devamı →
24. 04. 2009
Hasan-Sabbah

Ortadoğu’da Komünalizm

Neolitik köye âit komünal hayat ilk çıktığı Yakındoğu’da dış ekonomilerin ve devletlerin işgâllerine boyun eğdi, zamanla eğilip büküldü ve tüm sakatlanmış yönleriyle bugüne dek geldi. İkinci Dünya Savaşı’ndan ya da bölgenin civarında petrolün...

Devamı →