02. 12. 2013
Nato-dan-C3-87-C4-B1k-C4-B1ls-C4-B1n

Fısıltılar

“Bütün yapraklarım açarsa kork.” Oktay Rifat Türkiye’de Kemalizm, Mustafa Kemal’in ötesinde bir gerçekliktir. O bu ülkenin belkemiği, o kemikteki iliktir. Enisonu Kemalizm, emperyalizmin ve kapitalizmin esnaf-zanaatkâr dolayımıyla toprağa sinmesidir. Dolayısıyla “bugün kemalizm eski...

Devamı →
14. 10. 2013
Cumhuriyet-Kemalizm

Cumhuriyet ve Sol: Kimin Kazanımı?

Türkiye’nin yakın tarihini “tepeden modernleşmeci” ceberut devletle toplum arasındaki bir çatışmaya, daha doğrusu asker-sivil bürokrasinin temel aktörü olduğu (sınıfsızlaştırılmış) bir modernleşme anlatısına indirgeyen tarih tezleri, 1980’lerden itibaren solda fazlasıyla taraftar buldu. Aslında bu...

Devamı →
08. 02. 2013
Enver-Pa-C5-9Fa

Türk Burjuvazisinin Doğuşu Hakkında Aykırı Tezler

Liberal-muhafazakâr tarihyazımına göre, Osmanlı-Türkiye modernleşmesinin öznesi kadim “devlet sınıfı”nın türevi (İttihatçı-Kemalist) bürokrasidir. Burjuvazi, en az yüz elli yıl boyunca modernleşmeye kılavuzluk etmiş bürokrat elitin eseridir. Tarihçi Mete Tuncay şöyle açıklar bunu: “1908’i yapan...

Devamı →
25. 01. 2012
C3-87erkes-Ethem

Kökler

İki motorda iki sınıf çarpışıyor. Biz silâhsız onlar kamalı Nâzım Hikmet -28 Kânunusani “Türk paşalarını siz bilmiyor değilsiniz, onların sözüne inanmaya gelmez, onlar eski kurtlardır.” Şerif Manatov -28-29 Kanunusani 1921 1920-1921 sürecinde Türkiye...

Devamı →
24. 01. 2012
Atam-C4-B0zindeyiz

Komünist Hareket ve Kemalizm

“Milletim nev’i beşerdir, vatanım ruy-u zemin.”[1] Tevfik Fikret I Tarih araştırmaları, devrimci tarihsel dinamikleri kendi ölçü ve ölçeğinde önemseyen komünist hareketin yokluğunda, geçmişin rasyonalizasyonuna ve geçmişe ait unsurların sınıf dışı, nötr analizlerine yol...

Devamı →
21. 01. 2012
Mustafa-Suphi

Sovyetler-Türkiye İlişkileri ve TKP

Kemalist Türkiye ile Sovyet Rusya Arasındaki Dostluk Türkiye’nin millî siyaseti dâhilinde Rusya ile kurduğu ilişki uzun süre âcil bir konu başlığı olarak görülse de komünizm hiçbir vakit önemli bir sorun teşkil etmemiştir. 1920’lerin...

Devamı →
21. 01. 2012
Stinas

Yunan Komünistleri ve Kemalizm

Küçük Asya’da Savaş, Kemalist Hareket ve YKP’nin Konumu Venizelos’çuluğun “şanlı” döneminin son büyük eylemi orduyu savaşa, Küçük Asya’ya nakletmekti. Yunan birlikleri Mayıs 1919’da İzmir’e çıktılar. Böylelikle ülkenin ve halkın büyük bedeller ödenmesine neden...

Devamı →
14. 11. 2011
vivir

Günlerin Getirdiği

Douglas Daher doğru söylüyor: bölgeyle ilgili görüş açımızı tayin eden El Cezire. Ve bu haber kanalı bölgedeki Arap sermayesinin ufkunu ele veriyor. Bu ufukta Siyonizmin bayrağı dalgalanıyor. Arap sermayesi, İsrail’in verdiği cevaz üzre...

Devamı →
02. 04. 2011
Mustafa-Kemal

Kamalizmin Batmaz Gemisi

İdeolojik Direniş Liberalizmin derdi, zamanın tarih olarak daralmasına karşı direnç örmek, bu yolla zamana hüküm koymaktır. Direnişin silâhı, bir tür toplum tahayyülüdür. Muhafazakârlığın derdi, mekânın toplum olarak daralmasına karşı direnç örmek ve mekâna...

Devamı →
24. 12. 2010
TKP

R-TKP’nin Cephe Taktiği

Sermayem derdim, servetim ahım Âşık Mahzuni Futbol ve Sol “Ben eskiden maç izlemeye gittiğimde futbol izlemekten zevk alırdım. Çünkü insanı meşgul eden, dikkat kaydırıcı başka bir şey yoktu.” Bu cümleler, Ankaragüçlü olan Metin...

Devamı →
Pages:123»