05. 11. 2014
Karl Marx

“Kapital”e Karşı “Yirmibirinci Yüzyılda Kapital”

Çok reklâm edilmesine aldandığınız bir kitap sizi pekâlâ şaşırtabilir. Geçmişte Hardt ve Negri’nin İmparatorluk’u ve Fukayama’nın Tarihin Sonu nasıl hayal kırıklığı yarattıysa, hafta başında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından piyasaya sürülen Thomas...

Devamı →
15. 08. 2014
Marx-Engels

Komünist Birlik Merkezî Otorite Toplantısı

[…] Komünist Birlik’in mevcut birlik hâlini muhafaza etmek zorunlu olduğundan, iki bölgenin oluşturulması gerekmektedir. Tanık olduğumuz şahsî anlaşmazlıklardan ayrı olarak, Dernek içinde bile ilkeler arasında kimi farklılıklarla karşılaşıyoruz. “İleride gerçekleşecek devrimde Alman proletaryasının...

Devamı →
31. 07. 2014
Silezyal-C4-B1-Dokumac-C4-B1lar

Silezyalı Dokumacıların Şarkısı

Bugün Heinrich Heine, muhtemelen, şu kehanetinden ötürü iyi bilinen bir isimdir: “Onlar nerede kitapları yaksalar, sonunda insanları da yakalarlar.” Şahsen ben her zaman şu esprili yorumunu tercih etmişimdir: “Düşmanlarımızı affetmeliyiz ama onları astıktan...

Devamı →
31. 10. 2012
C4-B0-C5-9F-C3-A7i-S-C4-B1n-C4-B1f-C4-B1

Aslolan Sınıfsal Meselelerdir

Dinlerin bütününe baktığımız zaman hepsinin toplumcu bir damardan geldiğini görürüz. Burada önemli olanın kişilerin etnik yapısı olmadığı, sınıfsal konumu olduğu hemen göze çarpar. İlk müslüman olanların ezici çoğunluğu köle, yoksullardan oluşan dönemin ezilenleri...

Devamı →
22. 09. 2012
halk-devriminden-gayr-C4-B1-kesin-bir-C3-A7-C3-B6z-C3-BCm-yoktur

Rükn: Dik Durmak

Komünist olmaya dair iki tanımdan söz edilebilir: İlki için bir “dönek”in (“dönek” belli bir şey olma ve o şeyden vazgeçme, başka yöne sapma şeklinde tanımlandığından,  her ne kadar bu şekilde bile tanımlanamayacak bir...

Devamı →
19. 01. 2012
Karl-Marx-G-C3-B6zalt-C4-B1nda

Marx, Bilim ve Komünizm

“Genel anlamda doğa bilimlerinin ilerleyişini etkileyen herhangi bir marksist metodoloji yoktur.”(1) Esasında marksizm tarihsel açıdan bilim noktasında her daim zayıf olmuştur. Eldeki tüm verilere göre marksizm, doğa bilimlerine dönük herkesçe bilinen ilgisine rağmen...

Devamı →
04. 05. 2010
Karl-Marx

Marx’a…

Engels’in Marx’ın Mezarı Başında Yaptığı Konuşma 14 Mart günü, öğleden sonra üçe çeyrek kala, yaşayan düşünürlerin en büyüğü düşünmeyi bıraktı. Onu henüz iki dakika yalnız bırakmıştık ki geri döndüğümüzde, koltuğunda, huzur içinde uykuya...

Devamı →
20. 10. 2009
Filistinli-K-C3-BC-C3-A7-C3-BCk-General

İşbölümü, Disiplin ve Hiyerarşi

Herhangi bir eylem ânında sol özneler içinde ve arasında hüküm süren zihniyet dünyası, dönem itibarıyla sorgulanmayı beklemektedir. Örneğin polise taş atma noktasında ortaklaşan kadrolar, iş o taşın her atımda açtığı mevziiye dolmak ve...

Devamı →
09. 10. 2009
Bolivar

Bolivar y Ponte

14 Şubat 1858’de Engels’e yazdığı mektubunda Marx şunları söyler: “Bunun dışında Dana, Bolivar üzerine kaleme aldığım uzunca makaleye tepki gösterdi; Dana, makalenin “partizan bir üslup”la yazıldığını söyledi ve kendi hükümlerimi aktarmamı istedi. Elbette...

Devamı →
02. 10. 2009
Kojin-Karatani

Karatani’nin Transkritik’i

Paralaks Bakış Açısı Günümüz İngilizcesinde “domuz”, çiftçilerin ilgilenmekte olduğu hayvanları, “domuz eti” ise bizim tüketmekte olduğumuz eti ifade eder. Verilen iki örnekte sınıfsal bir boyutun bulunduğu açıktır: “domuz”, imtiyazsız çiftçiler olan Saksonlardan gelen...

Devamı →
Pages:12»