24. 06. 2014
Sartre-Beauvoir-ve-Che

İnsanın Kendisini Yaratma Özgürlüğü

İronik biçimde Sartre, radikal özgürlük öğretisini ilkin, başı belâda olan Avrupa’nın en kötü döneminde sunar. Kapitalist dünya, iki savaşa, çöküşe ve faşizme tanık olmuştur. Bilimle ahlâkın, teknoloji ile özgürlüğün Aydınlanmacı uyumuna dönük inanç...

Devamı →
28. 11. 2012
Y-C4-B1ld-C4-B1z

Sırttan Düğmeli Gömlekler

“İnsan” Arapça, “kişi” Türkçe ve aynı şeyi anlatıyorlar. Bir kişinin, bir insanın, sadece kendi aklına ve iradesine güvenmesi, yani iman etmesi, burjuva ideolojisinin temel kaidesini teşkil ediyor. Kişi-insan, bireye kapatılıyor, birey de tanrısallaştırılıyor....

Devamı →
14. 10. 2011
Fidel-Castro

Fidelist Sentezin Başarısı

Bu çalışma, Castro’nun politik şiddet bağlamında kendine has biçimde devreye soktuğu ahlâkî ve etik etmenin, sadece günümüz dünyası için geçerli bir tartışmaya dönük belli bir kararın verilebilmesini mümkün kılmadığını, ayrıca siyaset felsefesinin daimî...

Devamı →
01. 05. 2011
jean-252Bpaul-252Bsartre

Sartre’da Radikalizm Meselesi

1940 ve 1950 yılları arası dönemde Sartre, varoluşçuluğu kıtaya, fiiliyatta marksizmden daha ilerici ve yeni bir hümanizm biçimi olarak takdim eder. Birçok yorumcu, Sartre’ın bu değerlendirmesine iştirak etmez. Bu yorumcular, Sartre’ın düşüncesini öznelci...

Devamı →