22. 09. 2012
halk-devriminden-gayr-C4-B1-kesin-bir-C3-A7-C3-B6z-C3-BCm-yoktur

Rükn: Dik Durmak

Komünist olmaya dair iki tanımdan söz edilebilir: İlki için bir “dönek”in (“dönek” belli bir şey olma ve o şeyden vazgeçme, başka yöne sapma şeklinde tanımlandığından,  her ne kadar bu şekilde bile tanımlanamayacak bir...

Devamı →
12. 10. 2011
Nas-C4-B1r

İslamî Sosyalizm

Kırklarda ve ellilerin başlarında ortaya konan İslamî toplumsal eleştiriye ait yazıların önemli bir bölümünde belirleyici rol devletindir. Hem kapitalizmin yol açtığı hasarlara karşı toplumu koruyacak hem de İslamî otoritenin yeniden hâkim kılınması için...

Devamı →
01. 08. 2011
Hz.-C3-96mer

Hz. Ömer ve Sosyalizm

“Yoksula yardım devletin görevidir.” “Sonraya bıraktığım bazı işleri şimdi yapsaydım, zenginlerin ihtiyaç fazlasını alıp yoksullara verirdim.” (Sosyal Adalet, İmadüddin Halil, s.38) “Eğer hükmettiğim kadar daha iktidarda kalırsam, zenginlerin artan mallarını alır fakirlere verirdim.”...

Devamı →
12. 02. 2011
Dayan-C4-B1-C5-9Fma

Tekâfül-ü İçtimaiye ve İslâmî Sosyalizm

I Günümüzde Mısır, Suriye ve Irak’taki devrimci akımlar arasında ortak bir tema olarak kabul görmekte olan tekâfül-ü içtimaiye kavramının hakikî köklerini Hz. Muhammed (s.a.v.) ve haleflerinde bulmak mümkündür. Bu kavram, farklı üsluplarla, Müslümanlar...

Devamı →
29. 05. 2010
Abdestli Kapitalizm

Abdestli Kapitalizm

Abdestli Kapitalizmin “Komünistlik” İthamı Neyi Perdeliyor? “Kur’an’ın “iman ettik” demekle cennete giremeyeceklerini vurguladığı insanlar ile iman edişleri sonucunda kendilerine cennetin kapılarının açılacağı insanların ortak noktası İman olmasına rağmen, akıbetlerindeki farkın temel belirleyeni nedir?...

Devamı →
29. 05. 2010
La-C4-B0lahe-C4-B0llallah

Allah’çılara “Lâ” Demek

Sol-sosyalist kesime mensup kişi ve çevrelerin Müslüman kitle ve İslam ile temas kurmaları, kimilerini rahatsız ediyor. Sosyalistler, sömürüye ve zulme karşı verdikleri mücadelede, üzerine bastıkları topraklarda, yani Ortadoğu’da bu teması zorunlu olarak kuruyorlar....

Devamı →
17. 03. 2010
25C4-25B0kbal

İslamî Sosyalizme Ne Oldu?

Geleneksel İslâm âlimleri sosyalistlerin “ateist” olduklarını söyleyip durdular daima. Ancak ilerici Müslümanlar İslam öğretilerinin eşitlik ve zenginliğin yeniden dağıtımı ilkelerine uyum gösterdiği hususunda ısrarcı oldular. Sözkonusu Müslüman aydınlar kendilerine “İslamî Sosyalistler” dediler. Batının...

Devamı →