05. 11. 2014
Taşeron Cumhuriyeti

İşçilerimiz Neden Ölüyor?

İşçilerimiz Neden Ölüyor? Yeni Türkiye yolunda “ihtimal, bazı ocaklar sönecektir” diyor Markar Esayan. Fakat bu fedakârlığın gariban emekçilerden beklenmesinin absürtlüğünü tartışmıyor. Binlerce liralık saatler takan, milyonlarca liralık ‘saray’larda oturan Devlet erkânının bu fedakârlıkları...

Devamı →
05. 11. 2014
Karl Marx

“Kapital”e Karşı “Yirmibirinci Yüzyılda Kapital”

Çok reklâm edilmesine aldandığınız bir kitap sizi pekâlâ şaşırtabilir. Geçmişte Hardt ve Negri’nin İmparatorluk’u ve Fukayama’nın Tarihin Sonu nasıl hayal kırıklığı yarattıysa, hafta başında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından piyasaya sürülen Thomas...

Devamı →
05. 11. 2014
Lenin Resmi

Bolşevikler İktidarı Almalı

RSDİP(B) Petrograd ve Moskova Komiteleri ile Merkez Komitesi’ne Mektup[1] Her iki başkentin İşçi ve Asker Vekilleri Sovyetleri’nde çoğunluğu elde etmiş bulunan Bolşevikler iktidarı ellerine alabilirler, almalıdırlar. Alabilirler, çünkü iki büyük şehirdeki devrimci unsurların...

Devamı →
03. 05. 2014
G-C3-B6r-C3-BClm-C3-BC-C5-9Ft-C3-BCr

Makbûl ve “Saf” İşçinin Peşinde

“Aklın karamsarlığı, iradenin iyimserliği” Antonio Gramsci “Makbûl vatandaş” arayışının ideolojik sonuçları milliyetçilik araştırmaları yazınında yeteri kadar vurgulandı haklı olarak ama tamamlamak gerek: Türkiye’nin modernleşme tarihi, aynı zamanda makbûl işçi arayışının tarihidir[*] ki bu,...

Devamı →
23. 04. 2014
Dayan-C4-B1-C5-9Fma

Finans Kapitalin Sınıfa Stratejik Saldırısı: Esneklik

Esneklik ve taşeronlaştırma, küresel finans kapitalin işçi sınıfına çok boyutlu ve son derece kompleks özelliklere sahip bir saldırı stratejisidir. İşçi sınıfının bilinç ve kimliğinde yıkıcı sonuçlar yaratan, örgütlenme ve eylem kapasitesini parçalayan bu...

Devamı →
12. 12. 2013
Bu-C4-B0-C5-9Fyerinde-Grev-Var

Sınıf Hareketinin Yeni Dinamikleri

Yapısal krizin Türkiye’ye yansımasından sonra, sınıf hareketi üç düzeyde gelişti. Birinci düzey yaygın lokal eylemler şeklinde biçimlendi. İşçi sınıfı işyeri kapatmalarına, tensikatlara, hak gasplarına, ücret politikalarına karşı harekete geçti. Birer işçi cehennemi olan...

Devamı →
26. 11. 2013
Feni-C5-9F-C4-B0-C5-9F-C3-A7ileri

Sınıf Hareketinde İki Deneyim

Direniş ve İşgalle Bir Özgürleşme Pratiği: Feniş 2013 yılında işçi sınıfı işten atılmalara, temel hak gasplarına ve işyeri kapatmalarına karşı bir dizi fabrika işgal eylemi gerçekleştirdi. Sınırlı taleplerle gerçekleşen ve kısa süren bu...

Devamı →
31. 10. 2012
C4-B0-C5-9F-C3-A7i-S-C4-B1n-C4-B1f-C4-B1

Aslolan Sınıfsal Meselelerdir

Dinlerin bütününe baktığımız zaman hepsinin toplumcu bir damardan geldiğini görürüz. Burada önemli olanın kişilerin etnik yapısı olmadığı, sınıfsal konumu olduğu hemen göze çarpar. İlk müslüman olanların ezici çoğunluğu köle, yoksullardan oluşan dönemin ezilenleri...

Devamı →
21. 08. 2012
Marikana-Katliam-C4-B1

Güney Afrikalı Madenciler Direniyor

Güney Afrika’daki bir platin madeninde yapılan grev esnasında polisin gerçekleştirdiği katliam sonucu 34 yoldaşını kaybeden maden işçileri pazartesi işe dönmezlerse kovulacaklarını bildiren bir ültimatom veren şirkete kafa tutmaya devam ediyorlar. Pazartesi günü işgücünün...

Devamı →
15. 06. 2012
M-C4-B1s-C4-B1r-C4-B0-C5-9F-C3-A7i-S-C4-B1n-C4-B1f-C4-B1

Mısır’da Devrimin Yolu

Mısır’da birçok insan “askerî darbe” sonrası “devrimin ölümü” ardından yas tutarken, bazı noktaların açığa çıkartılması gerekiyor: 1- Haziran 2012’deki askerî darbeden bahsederken, Mübarek devrildiğinden beri Mısır’ın sivil bir hükümet tarafından yönetildiğini söylemek gerçekten...

Devamı →
Pages:123»