02. 11. 2014
Osmanl-C4-B1-2B-C4-B0mparatorlu-C4-9Fu

Küçükömer’in Sağı ve Solu

Sosyalist gelenek içinde bir iktisatçı olan İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması[1] kitabı, yayımlandığı dönemde ve sonrasında tartışılırken yaygın olarak “Türkiye’de sol sağdır, sağ soldur” gibi bir kalıp içinde zikredildi. Bu söylemin genelde sağ kesimin...

Devamı →