01. 07. 2010
Iranian-communists

İran Devrimi’nde Solun Rolü

İran devriminde solun rolü, Frederic Jameson ve Slavoj Žižek’in vak’anın “gözden kaybolan arabulucu”su dedikleri türden, karmaşık bir nitelik arz eder. İranlı marksistler zirvede oldukları dönemde milyonlara hükmederken, bir yandan da onların yaptıkları müdahalelerin...

Devamı →
02. 02. 2010
Halk-C4-B1n-M-C3-BCcahitleri

Halkın Mücahitleri

Devrimcilikten İşbirlikçiliğe Halkın Mücahitleri’nin Öyküsü İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı muhalif grup ve hareketler içinde en örgütlü ve etkin olanı Halkın Mücahitleri [Mücahidin-i Halk] örgütüdür. Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip bulunan bu örgüt...

Devamı →
04. 10. 2009
Dr_-Ali-Shariati2

Radikalizmden Liberalizme İslâmî Sol

Ali Şeriati’nin çalışmaları tarih çalışmaları müzesine kaldırılmalıdır.(Ekber Ganci) Giriş1979 devrimi sonrası İran’daki dindar aydınlar kendilerini yeniden keşfettiler. 1979 öncesi, kökten gerçekleştirilecek bir devrimin ve şiddetli sosyo-ekonomik dönüşümlerin savunuculuğunu yapıyorlardı. Son birkaç on yıl...

Devamı →
18. 10. 2008
Halk-C4-B1n-Fedaileri

Halkın Fedaileri

İran Halkın Fedaileri Örgütü (Çoğunluk), Sazman Fedaiyan Halq Iran (Ekseriyet) İran’ın en büyük sosyalist partisidir ve İran’daki İslâmî rejimi yıkma amacını güder. Tarihî kökeni 1904’te kurulmuş olan sosyal-demokrat Himmet grubuna kadar gider. Genel...

Devamı →