25. 01. 2013
Mustafa-Suphi

Mustafa Suphi ve Hikmet Kıvılcımlı

İşin başı ve sonu olma niyeti, işin ve işe ortaklaşmanın hakikatini asla görmez. Bu yaklaşım süreç içinde en fazla esnaf-zanaatkâr zihniyetine doğru kapanmak zorunda kalır. İlgili yaklaşım üzerine kurulu bir siyasetin ve teorinin...

Devamı →
18. 01. 2013
Hikmet-K-C4-B1v-C4-B1lc-C4-B1ml-C4-B1-II

Kıvılcımlı’nın Kur’an Tefsiri

Hikmet Kıvılcımlı din konusunda konuşurken “üzerinde en çok spekülasyon: düşünce vurgunculuğu yapılan alan” olduğunun farkındadır. “Oysa tam tersi olması gerekir: öyleyse bilimin en çok kılıç kuşanması gereken alanlardan birisi de din konusu olmalıdır....

Devamı →
17. 01. 2013
Hikmet-K-C4-B1v-C4-B1lc-C4-B1ml-C4-B1-1925

Siyasetin Toplumsallaşmasında Dine Yaklaşım ve Kıvılcımlı Dersleri

Toplumun siyasallaşması ya da başka bir ifade ile siyasetin toplumsallaşması son derece önemli ve güncel bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Kaba bir indirgemeci tarzla bu sorunu sadece siyasal yapıların dine yaklaşımı üzerinden ele...

Devamı →
13. 01. 2013
KIVILCIMLI-I

Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumu

Devamı →
21. 05. 2012
K-25C4-25B1v-25C4-25B1lc-25C4-25B1ml-25C4-25B1

Türkiye Solu’nun İslamiyet’e Bakışı

Ezber bozan bir ilk olarak “Anti-kapitalist Müslüman”ların 1 Mayıs’ta Taksim’e gitmesiyle sosyalist sol içinde bir tartışma başladı. Sosyalist Sol’un 80 yıllık tarihi açısından “kafalardaki resme uymayan” bu gelişmenin tartışılması doğaldır; ancak sadece tartışmalarda...

Devamı →
01. 10. 2010
Hikmet-K-C4-B1v-C4-B1lc-C4-B1ml-C4-B1

Eyüp Sultan Konuşması

Muhterem Vatandaşlarım! Sevgili İşçi kardeşlerim! Bugün, Müslüman İstanbul’umuzun, İstanbul’dan önce Müslüman olan Eyüp bölgesinde Vatan Partisi’nin sesini duyurmaya geldik. Sevgili vatandaşlarım!… Vatan Partisi İŞ ve İŞÇİ partisidir… Bunu söylerken, elimde olmayarak, Müslümanlığın büyük...

Devamı →
23. 10. 2009
Hilal-2BOrak-2B-C3-87eki-C3-A7

İslam ve Sol

“Hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı. Hem sizin hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı, sizin hoşlandığınız bir şey de sizin için şerli olabilir. Allah sizin bilmediklerinizi de bilir.” [Kur’an-ı Kerim, 2:216] “Müslümanlar...

Devamı →
26. 04. 2009
Teori-ve-Politika

Teori ve Politika’nın Hakikî Marksizmi

Postmodern Dönemin Yeni Dini: “Marksizm” “Eski için yeni fikirler dene, olmazsa yeni için eski fikirlere dön.” Papalığın sihirli formülü budur. Binlerce yıldır yüksek ideoloji olarak Hristiyanlık altında milyonları toplamış olan bir erkin bugüne...

Devamı →
05. 11. 2008
bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmânirrahim

(Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.) Rahmân: Ancak, doğanın ve insan toplumunun en temelli diyalektik gidiş kanunlarının yaratabileceği yücelikte bir iyilik – yaratıcılık – sevgi – merhamet (acıma) olumluluğudur. Bu topyekûn madde ve mânânın...

Devamı →
04. 08. 2008
mariategui

José Carlos Mariátegui

Az ya da çok, diyalektikten haberdar olan birçok solcu aydın, bu diyalektik denilen olgunun kendilerini pek fazla bağlamadığını düşünüyorlar. Kendilerinin de aşılabileceklerini, inkâr edilebileceklerini ya da çürütülebileceklerini düşünmüyorlar. “Yaşamın kendi hareketi” olarak formüle...

Devamı →