05. 11. 2012
C5-9Eeriati-ve-Mutahari

Hıristiyan Komünistler, İslamî Anarşistler II

I.Bölüm’de Hıristiyanlık olayındaki komünist evrenselciliğin temeline ilişkin Slavoj Žižek ve Alain Badiou’ye ait değerlendirmelerin ilgili yazarların ontolojilerine içkin bir dizi tutarsızlıkla malul olduğu üzerinde durduk (Coombs 2009). Žižek için onun açık Hegel yorumuyla...

Devamı →
04. 10. 2010
Badiou-ve-Zizek

Hıristiyan Komünistler, İslamî Anarşistler

Marksist özgürlükçü projenin yaşadığı yenilgi radikal seküler evrenselciliğin sonunu getirdi. Bu yenilgi iki uçlu sonuç verdi: kimlik politikaları ve bunların farklılık üzerine kurulu postmodern ideolojileri batı demokrasilerinin meşrulaştırıcı motifi hâline geldiler, öte yandan...

Devamı →
16. 01. 2010
Hegel

Fransa’da Hegel Rönesansı

1. Fransa’da Hegel Hegel’in II. Dünya Savaşı’nı takiben Fransız aydın cemaati içinde bir ânda ünlenmesi, bu ülkede var olan düşünce gelenekleri arasındaki bir kırılmaya işâret eder. Fransız aydınlar 1830 ve 40’larda Alman düşüncesinin...

Devamı →
02. 10. 2009
Kojin-Karatani

Karatani’nin Transkritik’i

Paralaks Bakış Açısı Günümüz İngilizcesinde “domuz”, çiftçilerin ilgilenmekte olduğu hayvanları, “domuz eti” ise bizim tüketmekte olduğumuz eti ifade eder. Verilen iki örnekte sınıfsal bir boyutun bulunduğu açıktır: “domuz”, imtiyazsız çiftçiler olan Saksonlardan gelen...

Devamı →
25. 04. 2009
Karl-Marx

Fransa’da Marx’ın ve Yabancılaşma Kavramının Keşfi

1. Stalinizm ve Fransız Komünist Partisi Marksizmin Fransa’ya yolculuğu oldukça ağır olmuştur. Marksizmin entelektüel rakipleri olan Blanqui’nin Jakobenizmi ve Proudhon’un sendikacılığı yirminci yüzyılda da Fransız işçi hareketlerine hâkim olan akımlardır. Guèsde ve Jaurès’un...

Devamı →