07. 02. 2014
Fedailer

Halkın Fedaileri ve Devrim

Siyahkel’den Halk Ordusuna: Halkın Fedaileri ve Devrim Genç kuşak 1960’larda Tude Partisi’ne girmiş ve Millî Cephe yaşlı kuşağın yenilgiciliği, tedricîliği ve muhafazakârlığı karşısında hayal kırıklığına uğramıştı. Haziran 1963 ayaklanmasının bastırılması ve emperyal rejimlerin...

Devamı →
01. 07. 2010
Iranian-communists

İran Devrimi’nde Solun Rolü

İran devriminde solun rolü, Frederic Jameson ve Slavoj Žižek’in vak’anın “gözden kaybolan arabulucu”su dedikleri türden, karmaşık bir nitelik arz eder. İranlı marksistler zirvede oldukları dönemde milyonlara hükmederken, bir yandan da onların yaptıkları müdahalelerin...

Devamı →
18. 10. 2008
Halk-C4-B1n-Fedaileri

Halkın Fedaileri

İran Halkın Fedaileri Örgütü (Çoğunluk), Sazman Fedaiyan Halq Iran (Ekseriyet) İran’ın en büyük sosyalist partisidir ve İran’daki İslâmî rejimi yıkma amacını güder. Tarihî kökeni 1904’te kurulmuş olan sosyal-demokrat Himmet grubuna kadar gider. Genel...

Devamı →