25. 02. 2012
gazali

Gazali ve Abbasiler

Gazali Bağdat’a geldiğinde, siyasî yapının dayandığı varsayımlar ve bunun yarattığı beklentiler zaten bir hayli kuramlaştırılmıştır. Tarih boyunca siyaset kuramı, siyasî düzen meşrulaştırılmak ya da değiştirilmek istendiğinde hatırlanır. Siyaset-i şer’iyye (hukukî siyasî metinler) adıyla...

Devamı →
23. 09. 2011
gazali

Selçuklular, Gazali ve İslam

“Selçuklular devri”, İslam tarihindeki bazı dönüm noktaları bakımından semboliktir, özellikle merkezî İslam toprakları olarak adlandırılan İran ve Irak için. Selçuklu tarihi üzerine yapılmış dönemin sosyal, siyasal, dinî ve fikrî boyutlarına değinen çok sayıda...

Devamı →