24. 08. 2014
Seminole

Florida

Florida[*] I Dünyanın ruhu konuşuyor: Bir saat içinde üç yüz yıl geçip gitti O beyaz halk, ıraklardan, büyük şehirlerinin yükseldiği yerden Denizleri aşıp geldiğinde. Adalar kısa sürede güçlülerin avı oldu; Sıkılı yumruğumu kaldırdım...

Devamı →
05. 08. 2014
Engels

Lenin’in Kaleminden Engels’in Yaşam Öyküsü

Nasıl bir zekâ meşalesi söndü Nasıl bir yürek durdu! 5 Ağustos 1895’te Friedrich Engels Londra’da öldü. Dostu (1883’te ölen) Karl Marx’tan sonra, Engels, bütün uygar dünyanın modern proletaryasının en yetkin bilim adamı ve...

Devamı →
03. 07. 2014
Friedrich-Engels-II

Devrimci Hristiyanlık ve Friedrich Engels

Devrimci Hristiyanlık: Friedrich Engels ve Dinin İçerilip Aşılması Sosyalist geleneğe açıktan yaptığı katkılar konusunda Friedrich Engels’in hakkı pek teslim edilmez. Hele İncil ve teoloji alanında yürüyen tartışmalara yaptığı katkılardan hiç söz edilmez. Bu...

Devamı →
19. 01. 2012
Karl-Marx-G-C3-B6zalt-C4-B1nda

Marx, Bilim ve Komünizm

“Genel anlamda doğa bilimlerinin ilerleyişini etkileyen herhangi bir marksist metodoloji yoktur.”(1) Esasında marksizm tarihsel açıdan bilim noktasında her daim zayıf olmuştur. Eldeki tüm verilere göre marksizm, doğa bilimlerine dönük herkesçe bilinen ilgisine rağmen...

Devamı →
04. 05. 2010
Karl-Marx

Marx’a…

Engels’in Marx’ın Mezarı Başında Yaptığı Konuşma 14 Mart günü, öğleden sonra üçe çeyrek kala, yaşayan düşünürlerin en büyüğü düşünmeyi bıraktı. Onu henüz iki dakika yalnız bırakmıştık ki geri döndüğümüzde, koltuğunda, huzur içinde uykuya...

Devamı →
01. 08. 2009
1964-Amerikal-C4-B1-emperyalistler-Afrika-dan-defolun-Mazlum-halklar-birle-C5-9Fin-Mazlum-halklar-ABD-emperyalizmine-kar-C5-9F-C4-B1-kararl-C4-B1-bi-C3-A7imde-sava-C5-9Fmak-i-C3-A7in-birle-C5-9Fin

Marx-Engels-Lenin ve Millet Meselesi

Links Sayı 13’te Norm Dixon şunları yazıyor: “Mazlum milletlerin millî kurtuluş mücadelesi, günümüz dünyasının en yakıcı meselelerinden biri olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla dünya hakkında belirli bir fikir sahibi olmak, liderlik oluşturmak ve birçok...

Devamı →
24. 04. 2009
Siyah-C4-B0-C5-9F-C3-A7i-Kad-C4-B1n

Sınıf, Irk ve Cinsiyet

Özel kâr amacıyla emeğin sömürülmesi, kapitalizmin ve tüm dünyadaki kapitalist toplumların merkezî niteliğidir. Sonrasında bu sömürü, sermaye ve kapitalist devletin kullandığı bir dizi araçla -özellikle ırksal, cinsel baskı aracılığıyla- kolaylaştırılır. Ataerkillik ve ırksal...

Devamı →
17. 04. 2009
Engels

Hakikî Sosyalizm

Birinci ciltte tespit ettiğimiz üzere (Alman İdeolojisi, “Aziz Max”, “politik liberalizm” alt başlığı), Fransa ve İngiltere’deki proleter hareketle Alman sosyalizmi arasındaki ilişki, bugüne dek var olageldiği biçimiyle, Alman liberalizmi ile Fransız ve İngiliz...

Devamı →