23. 04. 2014
Ayr-C4-B1lma-ve-Simbiyoz

Parti-Devlet vs. Cemaat Demokrasisi

Ülke, sermayenin bölgesel ve dönemsel çıkarları uyarınca yeniden kuruluyor. Kuruluş doğudan gerçekleşiyor. Kuruluşun doğudan gerçekleşmesi, kuruluşta Kürd’ü ve Müslüman’ı öne çıkartıyor. Hangi Kürd’ün ve hangi Müslüman’ın eleğin altında kalacağını, mücadele tayin ediyor. Kürd’ün...

Devamı →
30. 01. 2014
Neokemalizm

17 Aralık

17 Aralık: Devlete Karşı Operasyon mu, Devlet Operasyonu mu? Türkiye 17 Aralık’tan beri, emniyet ve adliye kaynaklı operasyonlar üzerinden şekillenen çok yeni bir siyasî sürecin içerisinde seyrediyor. Sürecin yoğun saldırı altında olan ve...

Devamı →
05. 01. 2014
pakdil-ozdenoren-g-C3-B6k-C3-A7ek-ba-C4-9F-C4-B1-C5-9F-erdo-C4-9Fan

Şirket Olarak Devlet, Fethullah ve İslamî Hareket

Bizler, Türkiye’de yaşayan insanlar olarak olayı haber bültenlerinden, TV’deki bize aktarılan görüntülerden hareketle tartışmaya başlıyoruz. Fakat bunlar neticede belli süreçlerin sonucu oluşan olaylardır, son noktadan kavranacak olaylar değildir. Siyasal olayları değerlendirirken bu olayları...

Devamı →
29. 12. 2013
Bireyin-Y-C3-BCkseli-C5-9Fi

Gezi Pazarı Müslüman’a Düşman

“Teori saf, pratik kirli” deniliyor bugünlerde. Pratiğin arkasındaki akıl açısından bu önermenin tersi de doğru: “teori kirli, pratik temiz.” Yani saf, bakir, steril, öz ve pak teorinin kendisinde olduğunu söyleyen özneler, militanlarını sürekli...

Devamı →
27. 12. 2013
Soros-Tayyip

Şirket

AKP, devletin şirket gibi yönetilmesidir. Egemenler böyle yönetilmesini emretmiştir. Şirket, mevcudiyeti gereği, Allah’a şirk koşmak zorundadır. Şirk koşan, ortaklaşmayı bilmez. Zaten ortaklaşmamak için şirk koşmaktadır. Uzun zamandır kapitalistler arasında şirketlerin aile şirketinden çıkartılıp...

Devamı →
05. 09. 2013
Reds-vs.-Whites

Fethullah Nedir Fethullahçılık Kimdir?

Az çok kültürlenmiş herkes “Shakespeare kimdir?” diye sorabilir. Bu soruya verilebilecek cevaplar Shakespeare’in zamansal ve mekânsal olarak somut niteliklerine gönderme yapmak zorundadır. Eni sonu anasının babasının biricik oğlu ve şu ya da bu...

Devamı →
12. 06. 2010
Antisemitizm

Ak Kara, Sap Saman ve Antisemitizm

…Ve Aydınlanma İnsan’ı yarattı. Yahudi-Hristiyan tanrısının kötü bir kopyası ve karikatürü olarak. Bu işte İslam’a yer yoktu. Hatta yaratılan “İnsan”ın mayası, neredeyse, “anti-İslam” olarak karılmıştı. Aydınlanma düşünürleri, feyzi İslam eleştirilerinden aldılar. İnsan, sema...

Devamı →