26. 02. 2014
Alt-25C4-25B1n-25C5-259Eafak

Avrupa’da Neo-faşist Hareketin Yükselişi

Avrupa’da 2008 sonrası süreç siyasal polarizasyonu artırdı. Özellikle neo-liberal karşı devrim politikalarının 1980’lerin ikinci yarısından sonra, kıtada son derece köktenci bir şekilde hayata geçirilmesi ve 1989’da Doğu Avrupa’daki rejimlerin yıkılışı, 1991’de Sovyetler Birliği’nin...

Devamı →
15. 06. 2012
Fa-C5-9Fizm

Faşizm ve Anti-Kapitalizm

“Mistisizm” asla yeterli değildir ve o hiçbir mideyi doyurmaz. Faşist birlikleri teşkil eden bireyler eş ölçüde birer fanatik değildirler, en fanatik kişi bile maddî çıkarlarını asla unutmaz. Maddî çıkarlarla ilgili kaygılar bilinçaltında sürekli...

Devamı →
04. 06. 2012
Cenin

Beşikten Mezara Sömürü

Son dönem alevlenen kürtaj ve sezaryen tartışmalarının eğitim ve sağlıkla doğrudan ilişkileri mevcuttur. Kürtaj tartışması en nihayetinde “eksi bir yaş” noktasına gelmiş, bu da “beş yaşında okula çocuk gönderilir mi?” tartışmalarına bir biçimde...

Devamı →
08. 02. 2012
Sokak-C3-87ocuklar-C4-B1

Allah’ın Boyası ve Tiner

Bir tinerci-dindar tartışmasıdır kopup gitti son günlerde. Tayyip, kimsenin tinercinin safını tutmayacağı fikri ile salladı sopasını. İhsan Eliaçık, “hâlihazırda varolan dindarı müteahhit yaptınız zaten” diye eleştirdi. Tayyip ona (da) “zavallı” dedi ve “biz işleri...

Devamı →
19. 10. 2011
T-C3-BCrk-Solu

En İyi Kürd Ölü Kürd!

Türk Solu dergisi, iki gerilla naşını “devletin bölünmez bütünlüğü” önünde teşhir eden fotoğrafı kapağa taşıyor. Bunlar, gerillanın kulaklarını kesip arkadaşlarına övünç madalyası niyetine gönderen Türk faşizminin duygularına oynuyorlar. Doğrudan Hitler-Goebbels dimağından çıkmış fikirler, bir...

Devamı →
10. 10. 2010
C4-B0SLAMOFOB-C4-B0

Avrupa ve ABD’de İslamofobi

Bugün Avrupa, her yeri kasıp kavuran, tehditkâr bir eğilimle sarsılıyor. Müslüman ve göçmen karşıtı retoriği kullanan aşırı sağ partiler, bir dizi Avrupa ülkesinde seçim zaferleri elde ettiler. Haziran’da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bu partiler...

Devamı →
01. 09. 2010
2_eylul

1 Mayıs Mahallesi – 2 Eylül Direnişi

Beş değil on iki kişi Gecekondu şehitleri İki Eylül direnişi Gecekondu şehitleri Panzerlere karşı taşla Savaştılar canla başla Kurşun karşıladı döşle Gecekondu şehitleri Asker polis yurtlarında Önlerinde artlarında Ümraniye sırtlarında Gecekondu şehitleri Yara...

Devamı →
12. 01. 2009
K-C4-B1z-C4-B1llar-ve-Beyazlar

Sol İçi Komünist Devrimcilik İçin Gerekçeler

Akıl insanın içindeki peygamber, peygamber insanın dışındaki akıldır. (İmam Cafer el-Sadık) Genel olarak sol, hukuk, özgürlük, saygı ve kabul üzerinden ilerler. İlerlemecidir. Kendi varlığını bu kavramlar üzerinden kurar. Özgürlükçü olması, onun eşitlikçi talepleri...

Devamı →
13. 12. 2008
AB-Fa-C5-9Fizmi

Faşist : Kripto / Deklare

Zizek, Avrupalı’nın dünyaya bakışını “tersine ırkçılık” olarak kodluyor. Avrupa(lı), kültürleri atomize ederken kendi konumunu bir boş konum olarak belirliyor. Bulunduğu yerden bütün kültürler birbirlerine eşittir. Bu boş konum doğallıkla kültürler üstü bir konumdur,...

Devamı →