15. 09. 2009
Muntazar-Zeydi

Ayakkabımın Hikâyesi

Bush’a ayakkabı fırlatan Muntazar Zeydi’nin serbest kaldıktan sonra yaptığı konuşma. Kerim ve bağışlayıcı olan Allah’ın adıyla. İşte ben hürüm. Ama ülkem hâlâ bir savaş tutsağıdır. Öncelikle ülkemde, İslâm dünyasında ve hür dünyada benim...

Devamı →
01. 08. 2009
1964-Amerikal-C4-B1-emperyalistler-Afrika-dan-defolun-Mazlum-halklar-birle-C5-9Fin-Mazlum-halklar-ABD-emperyalizmine-kar-C5-9F-C4-B1-kararl-C4-B1-bi-C3-A7imde-sava-C5-9Fmak-i-C3-A7in-birle-C5-9Fin

Marx-Engels-Lenin ve Millet Meselesi

Links Sayı 13’te Norm Dixon şunları yazıyor: “Mazlum milletlerin millî kurtuluş mücadelesi, günümüz dünyasının en yakıcı meselelerinden biri olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla dünya hakkında belirli bir fikir sahibi olmak, liderlik oluşturmak ve birçok...

Devamı →
08. 06. 2009
Obama

Obama’nın Kahire Konuşması

Ortadoğu Hâkimiyeti Peşinde Yeni Taktikler 4 Haziran’da Obama, Mısır’ın başkenti Kahire’de, El Ezher İslâm Üniversitesi’nde üç bin kişilik bir seyirciye hitap etti. Obama’nın konuşmasındaki genel tavır, Bush yönetiminin tavrından dikkat çekici bir biçimde...

Devamı →
14. 05. 2009
Peru-Yerlileri

Peru: Amazon Halkları Direnişte

APRA(Amerika Devrimci Halk İttifakı –Perulu merkez sol parti -ç.n.) Yerli Amerika’nın destekçisi olduğunu ilân etmemiş miydi? Ne kadar sorgulanabilir bir nitelik arz etse de kurucularının (Haya de la Torre -ç.n.) bu yönde yazılı...

Devamı →
08. 01. 2009
camilo

Camilo Torres Restrepo

“Eğer İsa bugün yaşıyor olsaydı, mutlaka gerilla olurdu.” Camilo Torres, 3 Şubat 1929’da Kolombiya’nın başkenti Bogotá’da zengin bir orta sınıf ailenin içine doğar. Babası ünlü bir doktordur. Aile politik açıdan liberaldir. 30’lu yıllarda...

Devamı →
06. 01. 2009
Filistin-Ta-C5-9F-C4-B1

Taşların Dili Olsaydı

Kenanîler üzerimde buğday dövüp ekmek pişirirlerdi benim. İbrahim çocukları beni alıp tapınak duvarına taşıdılar, ağlama duvarı oldum. Sonra Romalılar geldi ve Elenize Yahudiler, beni içinde şarap içtikleri ve Stoacıların erdemlilikleri üzerine muhabbet, atalarının...

Devamı →
28. 12. 2008
Anti-Semitizm

Amerikan Aklının Siyonizmsizleşmesi

Lobi Nasıl Ele Alınmalı? Amerikalılar, kendilerinden nefret eden insanlara karşı sürekli savunma hâlinde olmaları gerektiğinden söz ediyorlar ama bu nefrete neden maruz kaldıklarını anlamaya hiçbir zaman çalışmıyorlar. Bu nefretin sebebi, sahip olduğumuz laik...

Devamı →
06. 10. 2008
jazani

Bican Cezeni

İran Devrimi’nin Mahir Çayan‘ı Eğer kendisi adanmışlığın ve direnişin yanan meşalesi ve sembolü değilse, öncü, devrim davası için kitleleri örgütleyemez. Bican Cezeni Bican Cezeni, 1938’de, Tahran’da dünyaya gelir. Babası Hüseyin Cezeni ve annesi...

Devamı →
28. 08. 2008
Halk-C4-B0-C5-9Ftirakiyyun

Halk İştirakiyun

HALK İŞTİRAKİYUN FIRKASI’NIN 12 EYLÜL 1922’DE YASAKLANMASINI PROTESTO METNİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne, Burjuva efendiler, Bugünlerde Avrupa emperyalizmine karşı bir zafer kazandıran, Türkiye’nin işçileri ve fakir köylüleridir. Sizi bugüne kadar ekmeksizlikten, parasızlıktan,...

Devamı →
Pages:«12345678