18. 08. 2014
Fiskaya-2BProjesi

Kentin Hakkından Gelen Belediyecilik

Kürdistan kentlerinde yaşanan kapitalist talancılık ve neo-liberal kent politikaları, 15 yıllık yerel yönetimler deneyiminin berhava edildiğini gözler önüne seriyor. Son zamanlarda yaşanan itirazlara bakıldığında; toplumsal alanın inşasında ve ekonomik hayatın düzenlenmesinde sınıfta kalan...

Devamı →