01. 02. 2009
Ayd-C4-B1nl-C4-B1k

TP ve PDA

Her şey zıddı ile kaimdir. Bu söz üzerinden diyalektik terennümlerde bulunmak mümkün. Ama bu söz, çoğunlukla belli bir doğrultuda ilerleyenlere diğer tarafı hatırlatmak babında kullanılır. İslâmcılar, hayata bağlı olana ölümü hatırlatırlar, zengine fakirliğin...

Devamı →