25. 11. 2010
Louis-Althusser

Yapısalcı Marksizm

Değişim Momentleri Althusser’in Marx İçinve Kapital’i Okumak adlı kitaplarının Paris’in hummalı politik kültürüne duhul ettiği ve yapısalcı marksizmi Saussure’cü semiyolojiye, batı marksizmine ve altmışlı yıllar boyunca tohumlanan post-marksizme ait bir dizi eğilime alternatif...

Devamı →