25. 01. 2012
C3-87erkes-Ethem

Kökler

İki motorda iki sınıf çarpışıyor. Biz silâhsız onlar kamalı Nâzım Hikmet -28 Kânunusani “Türk paşalarını siz bilmiyor değilsiniz, onların sözüne inanmaya gelmez, onlar eski kurtlardır.” Şerif Manatov -28-29 Kanunusani 1921 1920-1921 sürecinde Türkiye...

Devamı →
24. 01. 2012
Atam-C4-B0zindeyiz

Komünist Hareket ve Kemalizm

“Milletim nev’i beşerdir, vatanım ruy-u zemin.”[1] Tevfik Fikret I Tarih araştırmaları, devrimci tarihsel dinamikleri kendi ölçü ve ölçeğinde önemseyen komünist hareketin yokluğunda, geçmişin rasyonalizasyonuna ve geçmişe ait unsurların sınıf dışı, nötr analizlerine yol...

Devamı →
02. 04. 2011
Mustafa-Kemal

Kamalizmin Batmaz Gemisi

İdeolojik Direniş Liberalizmin derdi, zamanın tarih olarak daralmasına karşı direnç örmek, bu yolla zamana hüküm koymaktır. Direnişin silâhı, bir tür toplum tahayyülüdür. Muhafazakârlığın derdi, mekânın toplum olarak daralmasına karşı direnç örmek ve mekâna...

Devamı →
01. 04. 2011
C3-A7erkes

Kurtuluş Savaşı Yok, İç Savaş Var

Bugüne değin yapılan Çerkes Ethem çalışmalarını (Cemal Şener vs.) nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye’deki rejimin resmî bir tarihi var. Bu tarihe göre, Ethem Bey haindir. Bugüne değin Kutay’dan Şener’e kadar kimi yazarların Çerkes Ethem hakkında...

Devamı →
21. 05. 2010
CHP

Solun Umudu “Hâlâ” Cehepe!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi, ülke içindeki siyasî gelişmeler, yeni yönelimler uyarınca, basit bir uçkur davasının sonucunda, sarsılıyor. Sol-sosyalist çevreler ise gene “biz söylemedik mi, Cehepe’den bir yol olmaz” demeye, bir nevi “akbabalık”la havada...

Devamı →
30. 08. 2008
H-C3-BCcre

Hücreleri Parçalamak

Doğal, nesnel, maddî ilişkilerin seyri, insanları iç ve dış ayrımı yapmaya mecbur eder. Belli bir bütün’e ait olma, içeride oluş, düşman olarak tasavvur edilen neyse onun sınırlarına tâbidir. İnsanların verili, bütünlüklü ilişkilerinin parçalanmaya...

Devamı →