12. 06. 2010
Antisemitizm

Ak Kara, Sap Saman ve Antisemitizm

…Ve Aydınlanma İnsan’ı yarattı. Yahudi-Hristiyan tanrısının kötü bir kopyası ve karikatürü olarak. Bu işte İslam’a yer yoktu. Hatta yaratılan “İnsan”ın mayası, neredeyse, “anti-İslam” olarak karılmıştı. Aydınlanma düşünürleri, feyzi İslam eleştirilerinden aldılar. İnsan, sema...

Devamı →
06. 06. 2010
Mason-T-C3-B6reni

Aydınlanma ve İslam

Aydınlanma nedir? Aydınlanma Avrupa’ya iyi gelmiş olabilir ama dünyanın geri kalan kısmı, özellikle İslam için Aydınlanma tam bir felâkettir. Hürriyet ve kurtuluş safında ve akıl ile liberal fikriyat lehinde konum almış olan Aydınlanma...

Devamı →
13. 12. 2008
AB-Fa-C5-9Fizmi

Faşist : Kripto / Deklare

Zizek, Avrupalı’nın dünyaya bakışını “tersine ırkçılık” olarak kodluyor. Avrupa(lı), kültürleri atomize ederken kendi konumunu bir boş konum olarak belirliyor. Bulunduğu yerden bütün kültürler birbirlerine eşittir. Bu boş konum doğallıkla kültürler üstü bir konumdur,...

Devamı →
13. 11. 2008
ergenekon-san-C4-B1klar-C4-B1

Ergenekon Üzerine Notlar: Sol Yalan Söylüyor!

Solun Ergenekon kavgasına yönelik sınıfsal tahlili, kadim bir sol içi ayrışmanın ideolojik aynasıdır. Buna göre; bir cenah kavgayı burjuvazinin iki kanadı arasında görmekte, diğer cenah cumhuriyetin kurucu unsurları asker/sivil bürokrat veliahdı küçük burjuvaların...

Devamı →