05. 11. 2014
Lenin Resmi

Bolşevikler İktidarı Almalı

RSDİP(B) Petrograd ve Moskova Komiteleri ile Merkez Komitesi’ne Mektup[1] Her iki başkentin İşçi ve Asker Vekilleri Sovyetleri’nde çoğunluğu elde etmiş bulunan Bolşevikler iktidarı ellerine alabilirler, almalıdırlar. Alabilirler, çünkü iki büyük şehirdeki devrimci unsurların...

Devamı →
25. 09. 2014
Antikapitalist-2B-C4-B0slam

Antikapitalist Müslümanların Tarihsel Kökenleri

Toplumda Antikapitalist Müslümanlar hareketinin Müslümanların neo-liberal politikalarla iktidar düzeyinde tanışmasıyla birlikte buna tepki olarak ortaya çıktığına dönük genel bir algı var. Bu algı, hareketin konjonktürel olduğu ve Ali Şeriati’nin deyimi olan “abdestli kapitalizm”e...

Devamı →
07. 09. 2014
Antikapitalist-2BM-C3-BCsl-C3-BCmanlar

Antikapitalist Müslümanları Neden Görmezden Gelemeyiz?

Yüzde doksanının kendini Müslüman olarak tanımladığı bir ülkede, din olgusunu anlamadan, dine karşı teorik bir çıkarım yapılması, bu çıkarımı yapanların kendilerini kandırmasından öteye gitmez. Marks’ın “din afyondur” cümlesini yazarak meseleye nokta koymak, sorunu...

Devamı →
15. 07. 2014
AKM-II

Boğalar ve Sırtlanlar

Kavga, mücadele ve savaş, kafada tasavvur edilen cennet hâline kurban ediliyor. Bu üç olgunun gerçekliği, özdeki liberalizmi saklamak için bir kılıf olarak kullanılıyor. Doğa ve Tanrı gibi kavramlarla ifade edilen cennet hâli, bir...

Devamı →
04. 05. 2014
M-C3-BClk-Allah-C4-B1nd-C4-B1r

Peygamberimiz Gibi Devrimciyiz

Biz darbeci değil peygamberimiz gibi devrimciyiz 1 Mayıs’ta Taksim’e doğru yürüyüp gaza maruz kalan gruplardan biri de ‘Anti-Kapitalist Müslümanlar’dı. O gün ‘Mülk Allah’ın, emek işçinin’ pankartı taşıyan gençlerle buluşup konuştuk. ‘Anti-Kapitalist Müslümanlar’ı yeni...

Devamı →
24. 09. 2013
Saraybosnada-ezan

Romanesk İslam

Post-sovyetik dönemdi, Sovyetler’in çözülmesi üzerinden birkaç yıl geçmiş idi ve Rusya ile ilgili olarak ana akım medyada şu haber geziniyordu: “Rusya’da ılımlı kapitalizm tartışılıyor.” Tersten anlaşıldığında, bu başlığın tartıştırılmak istendiği açık. Zira sosyalizmin...

Devamı →
09. 09. 2013
Tuzlu-C3-A7ay-C4-B1r-Direni-C5-9Fi

Gözün Görmediği

ODTÜ ve Tuzluçayır direniyor… Faşizm, efendilerine verdiği söz gereği, tüm muhalif odakları köreltmeye, tüm ocakları söndürmeye kararlı. “Ön kapalıysa ön açılacak” gibi saçma cümleler kuruyor başbakan. Ön açma pratiği dâhilinde olimpiyat ateşi, daha...

Devamı →
05. 09. 2013
Reds-vs.-Whites

Fethullah Nedir Fethullahçılık Kimdir?

Az çok kültürlenmiş herkes “Shakespeare kimdir?” diye sorabilir. Bu soruya verilebilecek cevaplar Shakespeare’in zamansal ve mekânsal olarak somut niteliklerine gönderme yapmak zorundadır. Eni sonu anasının babasının biricik oğlu ve şu ya da bu...

Devamı →
26. 08. 2013
AKM

Ricatın Metafiziği

Tasfiye Tarihsel planda Kemalizm İslam meselesini çözmek için Türkçüleri ve solcuları kullanıyor. Bunları sobanın üzerindeki kestaneleri almak için gerekli maşa olarak devreye sokuyor. Türkçülük ve solculuk kullanıldıktan sonra tasfiye ediliyor. Öncesinde Türkçülük sahneye...

Devamı →
28. 07. 2013
Antikapitalist-M-C3-BCsl-C3-BCman-Hareket

İslam, Sekülerizm ve Siyaset Üzerine Bazı Notlar – 1

1. Rabıta kuramadığı tartışmayı yok saymak komünist bir pratik olamaz. Hâlbuki tartışma 1400 yıldır ortadadır ve her şeye rağmen sürmektedir. Bütün bir islam felsefesi tarihi, temel izleklerini Kuran’ın anlam katmanları (zahirîden batınîye) ve...

Devamı →
Pages:123»