11. 04. 2012
caliban

Cadı Kazanında Kaynayan Günahlar

Komünist Hipotezi ve Kurtuluşu Yeniden Düşünmek “Kapitalizm, anti-feodal mücadelede ortaya çıkan olasılıkları yıkıma uğratan bir karşı-devrimdi –bunlar, gerçekleşmiş olsalardı, bizleri, devasa can kayıplarından ve dünya çapında kapitalizmin gelişimine damgasını vuran doğal çevreden muaf...

Devamı →
16. 10. 2010
M-C4-B1knat-C4-B1s

Demir Tozları

Devlet-Demokrasi Marx’ın Gotha Programı Eleştirisi’nde belirttiği gibi, sol, “devlete kölece inanma mikrobuna bulaşmış” ya da “bundan daha iyi bir şey olmayan, demokrasi mucizesine inançla doludur.” Yakın dönemde yaşanan referandum tartışmaları, bu tespitin bugün...

Devamı →
20. 10. 2009
Filistinli-K-C3-BC-C3-A7-C3-BCk-General

İşbölümü, Disiplin ve Hiyerarşi

Herhangi bir eylem ânında sol özneler içinde ve arasında hüküm süren zihniyet dünyası, dönem itibarıyla sorgulanmayı beklemektedir. Örneğin polise taş atma noktasında ortaklaşan kadrolar, iş o taşın her atımda açtığı mevziiye dolmak ve...

Devamı →
16. 02. 2009
Althusser

Modernist Tarih Bilimi Olarak Yapısalcı Marksizm

Doğrusal süreklilik, evrime ve tarihsel süreçlerin ya da hedeflerin gerçekleşmesine dönük teleolojik görüşler, özerk insan failliği, birleşmiş sosyal öznellik, ayrı toplumsal yapılara ait farklılaşmamış anlayışlar, nedenselliğin doğrudan ya da indirgemeci biçimleri ve tarihsel...

Devamı →
13. 11. 2008
Althusser

Reformizmin Keskin Kokusu I

“(…) bu anlayış gerçek düzeni tersine çevirmekte ve üst yapıyı alt yapının yerine koymaktadır, daha kesin biçimde söylemek gerekirse, sömürüyü hasıraltı edip bir tek baskıyla ilgilenmekte ya da aynı yanlışın daha ileri bir...

Devamı →