05. 08. 2014
Kapitalizm-y-C4-B1k-C4-B1ld-C4-B1ktan-sonra-proletarya-insanl-C4-B1-C4-9F-C4-B1n-b-C3-BCy-C3-BCk-belas-C4-B1-olan-fahi-C5-9Feli-C4-9Fi-ilga-edecektir

Fahişelik ve Onunla Mücadele Yolları

Yoldaşlar, fahişelik meselesi, Sovyet Rusya’da çok az ilgi gören zor ve çetrefilli bir konudur. Burjuva kapitalist geçmişimizin bu belalı mirası, işçi cumhuriyetinin havasını zehirlemeye ve Sovyet Rusya’daki emekçi halkın fizikî ve ahlâkî sağlığına...

Devamı →