Halka Hitap

7 Kasım 2011 admin
Yoldaşlar –işçiler, askerler, köylüler ve tüm emekçi halk!
İşçi ve köylü devrimi, Kerenski tarafından aldatılmış olan az sayıdaki Kazakların son kalıntılarını da dağıtıp tutukladıktan sonra, Petrograd’da nihaî zafere ulaşmış durumdadır. Devrim Moskova’da da zafer kazanmıştır. Petrograd’dan gelen bazı birliklerin Moskova’ya varmasından önce harbiyeli subaylar ve diğer kornilovcular barış, silâhsızlanma ve Selâmet Komitesi’nin* dağılması ile ilgili koşulları imzalamıştı bile.
Siperdeki askerlerin ve bucaklardaki köylülerin ezici çoğunluğunun, barış önerisi ve toprağın köylülere hemen aktarılmasına ilişkin kararnamelere dönük olarak yeni hükümete verdiği destekle ilgili cepheden ve köylerden her gün ve her ân haberler geliyor. İşçi ve köylü devriminin zaferi kesindir; zira halkın çoğunluğu daha şimdiden devrimi destekliyor.
Toprak sahiplerinin ve kapitalistlerin, burjuvazi ile sıkı ilişki içindeki yüksek memurların ve hizmetkârların, özetle, tüm zenginler ve onların yanında yer alan herkes, yeni devrimi düşmanca karşılıyor, zaferine karşı çıkıyor, bankaların kapatılması ile tehdit ediyor, çeşitli kuruluşların işleyişini durma noktasına getiriyor, devrimi elden gelen her biçimde sekteye uğratıyor, onu açıkça ya da üstü örtülü olarak frenliyor. Bolşeviklerin elindeki tüm parti basını bu tip durumları sayısız kez yazdı. Her bilinçli işçi bu türden bir direnişle kaçınılmaz olarak karşılaşacağımızı çok iyi biliyordu. Emekçi sınıflar bu direniş yüzünden bir ân bile yılgınlığa kapılmayacak, burjuvazi yandaşlarının tehdit ve darbeleri karşısında hiç mi hiç korkmayacaklardır.
Halkın çoğunluğu bizimle birliktedir. Tüm dünya genelinde emekçiler ve mazlumlar bizimle birliktedir. Bizim davamız adalet davasıdır. Zaferimiz kesindir.
Kapitalistlerin ve üst düzey memurların direnişi kırılacaktır. Bankaların ve kartellerin millîleştirilmesini öngören özel bir kanun haricinde, kimse ellerindeki mülklerden mahrum kalmayacaktır. Söz konusu yasa hazırlanmaktadır. Emekçi halk tek kuruş kayba uğramayacak, aksine ona yardım edilecektir. En sıkı denetim ve muhasebe işlemleri ile mevcut vergilerin bütün olarak toplanması dışında, hükümetin başkaca bir tedbir alma niyeti bulunmamaktadır.
Halkın büyük çoğunluğu bu haklı talepleri desteklediği için geçici işçi ve köylü hükümetinin etrafında toplaşmıştır.
Yoldaşlar, emekçi halkımız! Devleti artık kendinizin yönettiğini unutmayın. Eğer siz kendi aranızda birleşmez ve tüm devlet işlerini kendi ellerinize almazsanız, kimse size yardım edemez. Sizin sovyetleriniz, bundan böyle her türlü yetki ile donatılmış devlet iktidar organları, karar yetkisine sahip organlar durumundadır.
Sovyetlerinizin etrafında toplaşın. Onları güçlendirin. Kimseyi beklemeksizin, tabandan başlayarak işe koyulun. En katı devrimci asayişi temin edin, sarhoşların, holiganların, karşı-devrimci harbiyeli subayların, kornilovcuların ve benzeri unsurların yaratması muhtemel her türden anarşiyi acımadan ezin.
Üretim üzerinde en sert denetimi kurun ve yiyecek maddelerinin hesabını tutun. İster üretimin sabote edilmesi (zarar verme, geciktirme ve yıkıcılık), buğday ve yiyecek maddeleri stoklarının gizlenmesi, demiryolları, posta, telgraf, telefon işlerinin bozulması, isterse büyük barış davasına, toprağın köylülere verilmesine, üretim ve dağıtım üzerindeki işçi denetiminin gerçekleşmesine dönük herhangi bir direniş söz konusu olsun, halkın davasına zarar verme cüretinde bulunacak herkesi tutuklayın ve devrimci halk mahkemesine teslim edin.
Yoldaşlar, işçiler, askerler, köylüler ve tüm emekçi halkımız! Tüm iktidarı alın ve sovyetlerinize verin. Toprağı, buğdayı, fabrikaları, ekipmanı, yiyecek maddelerini, ulaştırmayı gözbebeğiniz gibi koruyun, bütün bunlar bundan böyle tümüyle sizin malınız, tüm halkın malı olacaktır. Köylülerin çoğunluğuyla uzlaşıp onların onaylarını alarak, köylülerin ve işçilerin pratikdeneyimiyle belirlenen yolları izleyerek, en uygar ülkelerin öncü işçilerinin mührünü taşıyan bir sosyalizmin, halklara sürekli bir barış sağlayacak ve onları her türden baskı ve sömürüden kurtaracak olan sosyalizmin zaferine doğru, tedricen ama kararlı bir biçimde yürüyeceğiz.
V. Ulyanov (Lenin),
Halk Komiserleri Konseyi Başkanı
5 Kasım 1917
Petrograd.
Pravda Sayı. 4, 19 Kasım 1917
Lenin, Collected Works, Progress Publishers, Moskova, Cilt: 26, 1972, s. 297-299.
(*) Selâmet Komitesi (Kamusal Güvenlik Komitesi): 25 Ekim (7 Kasım) 1917’de Moskova’daki sovyete karşı mücadele etmek amacıyla Moskova Şehir Konseyi’nce kuruldu. 28 Ekim’de (10 Kasım) patlak veren harbiyeli subayların karşı devrimci isyanını örgütledi. İsyan 2 (15) Kasım’da bastırıldı ve komite Moskova Devrimci Askerî Komite’ye teslim oldu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>