Camilo Torres Restrepo

8 Ocak 2009 admin
“Eğer İsa bugün yaşıyor olsaydı, mutlaka gerilla olurdu.”
Camilo Torres, 3 Şubat 1929’da Kolombiya’nın başkenti Bogotá’da zengin bir orta sınıf ailenin içine doğar. Babası ünlü bir doktordur. Aile politik açıdan liberaldir. 30’lu yıllarda ailesi ile birlikte Avrupa’da yaşar. 46’da ortaokulu bitirmesi ardından ülkesine geri döner ve ilâhiyat okuluna girer. Annesinin ifadesi ile “duyarlı, merhametli, ekmeğini yoksullarla paylaşan bir çocuk” olan Torres, hristiyanlık üzerinden toplumsal eşitsizlik, adaletsizlik ve yoğun sefalete karşı tepki göstermeye başlar. Ulusal Kolombiya Üniversitesi’ne kayıt yaptırır ve burada öğrencilerle toplumsal meselelerle ilgili tartışmalar yürütür, bu tartışmalar Torres’in politik evrimini biçimlendirir. Bir süre sonra üniversite ile ilişkisini keserek bir ruhban okuluna girer. 29 Ağustos 1954’te rahipliği onaylanır.
Sosyoloji eğitimi almak için Belçika’ya gider ve Leuven Katolik Papalık Üniversitesi’ne kaydını yaptırır. Burada Kolombiya üzerine sosyolojik çalışmalar yapmayı hedefleyen politik bir grup örgütler. 1958’de verdiği bitirme tezinin başlığı “Bogotá’nın Proleterleşmesi”dir. Bogotá kentindeki yoksullaşmayı, nüfus yapısını, sanayileşmeyi ve işçi sınıfının yaşam koşullarını istatistiksel verilerle gözler önüne seren sözkonusu çalışma, Kolombiya ve Latin Amerika genelinde kapsamlı bir ilgiyle karşılanır.
Torres, Belçika’da akademik çalışmaların yanı sıra örgütsel faaliyetlere de katılır. 1954’te bir grup Kolombiyalı öğrenci ile birlikte Kolombiya Sosyal-Ekonomik Araştırmalar Ekibi’ni (ECISE) oluşturur. Camilo, ECISE’nin şubesini kurmak üzere iki kere Doğu Almanya’ya yolculuk yapar. Burada marksist çevrelerle yoğun tartışmalara girer. İkinci gidişinde Berlin’de yaşayan bir dostu ile birlikte sosyalist blokta yer alan ülkeleri dolaşır. Genç rahip, ilkel hristiyanlıkla bağdaştırdığı bir tür sosyalizme yönelir. Mezuniyetinden sonra Kent Sosyolojisi ve Çalışma Sosyolojisi üzerine bir seminere katılmak için ABD’ye gider.
1959’da ülkesine döndüğünde Küba Devrimi’nin sarstığı bir gerçeklikle yüzleşir. Sömürülen kesimlerle birlikte öğrencileri de kapsayan politik çalışmasını yoğunlaştırır. Katolik Kilisesi’nin geleneksel hiyerarşisine ve âdetlerine isyan etmeye başlar. Bu, Torres’i Kilise’ye mensup rahipler ve müesses nizamla karşı karşıya getirir. 1960’ta Orlando Fals Borda ile birlikte Ulusal Üniversite’de, sosyoloji departmanında çalışmaya başlar. Kısa sürede öğrencilerin en çok sevdiği öğretmenlerden biri olur. 1962’de bir öğrenci boykotunun liderleri üniversi teden atılır. Torres, yönetimin bu kararını protesto eden sert bir bildirge yayınlar. Bildirge, Torres’in antikapitalist radikal görüşlerinden ve öğrencilerle ilişkilerinden rahatsız olan kilisenin tepkisini çeker, üniversitedeki görevine son verilir ve ayrıca sosyoloji çalışmalarına dönük mali destek kesilir.
Bu dönemde politik düşüncesi hızlı adımlarla ilerler. Tanık olduğu sefalet onu yaşanan eşitsizliğin farklı bir tarzda yapılmış, maddî izahına yöneltir. Bu noktada marksizm ile hristiyanlığı özgün bir üslupla harmanlar. Ona göre, Kolombiya toplumunu bütünüyle dönüştürmek ve emperyalizmin boyunduruğunu kırmak için böylesi bir bileşim zorunludur. Pratik hayat tecrübesinden yola çıkarak kati sonuçlara ulaşır ve sosyalist nitelikte yeni bir toplumu savunmaya başlar.
1965’te ülkedeki tüm muhalefeti bünyesinde toplayacak bir birleşik cephe çağrısı yapar. Torres’in birleşik cephe önerisi iki yıl önce başarısızlıkla sonuçlanan bir birleşik cepheye benzemektedir. Torres’in önerisi daha önceki yapılanmanın programatik görüşlerini benimsemekle birlikte devletin şiddetini karşılayacak bir şiddet yapısının olmayışını eleştirmektedir. Birleşik cephe için bu aygıt ELN’dir (Ejército de Liberación Nacional-Ulusal Kurtuluş Ordusu). Bu noktada Torres’in dayandığı dinî ilke “göze göz dişe diş” ilkesidir.
Mahalleler, üniversiteler ve fabrikalarda gerçekleştirilen mitingler, gösteriler ve kampanyalarla “Birleşik Halk Cephesi”ni örgütlemeye başlar. Ancak devletin baskısı şiddetlidir, birçok eylemci bu dönemde tutuklanır. Torres’in siyasal faaliyetleri kilise ile ilişkilerini gerer. Kiliseyle arasındaki ilişkiye öldürücü darbeyi, bir radyo programında yaptığı röportajda kullandığı “kilisenin mallarına el koymayan devrim olmaz” sözü indirir. Bunun üzerine Torres’e ölüm tehditleri yağmaya başlar ve bir süre sonra da rahiplikten atılır. Kiliseyle de ilişkisini kestikten sonra Torres siyasal çalışmalarına daha serbest bir şekilde devam eder.
Birleşik Cephe kırk beş sendikayı bünyesine katar. 1 Temmuz 1946’da Kolombiya İşçileri Birliği(UTC) adıyla kurulup 1 Mayıs 1964’te Kolombiya İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (CTSC) evrilen yetmiş bin üyeli sendikal hareketin miting çağrısını tüm gücüyle destekler. Ancak miting bekleneni vermez. Yüz bin kişinin beklendiği miting sönük geçer. Kapitalist devletin yıkılması gerekliliğine inanan Torres yöntem konusunda net değildir. Bu noktada Küba Devrimi ve Che’den esinlenilerek kurulmuş olan ELN ile temasa geçer. Ekim 1965’te kitle hareketi içindeki etkinliğini askıya alır ve dağa çıkar. Torres’in ortadan kaybolmasının ardından ona ilişkin ilk haber 7 Ocak 1966 da alınacaktır. Kamuflaj elbiselerinin içinde “Kolombiya’ya çağrı” metnini imzalarken çekilmiş resmi ulusal basına gönderilmiştir. Bu bildirgede Kolombiya halkı oligarşiye karşı savaşa çağrılmaktadır. Torres, 15 Şubat 1966 günü Kolombiya ordusuna mensup askerlere kurulan bir pusuda çıkan çatışmada katledilir. Cenazesinde binlerce emekçi çiçekler bırakıp istavroz çıkararak saygılarını sunar. Camilo Torres ölümü ardından ELN’nin resmî şehidi ilân edilir. Anısı kıtanın başka mücadele alanlarına ilham verir: 1970’te, Dominik Cumhuriyeti’nde Katolik rahipleri ve öğrencileri içinde barındıran bir devrimci grup CORECATO (Comando Revolucionario Camilo Torres – Camilo Torres Devrimci Komutanlığı) onun ismine atfen faaliyet yürütür.
Onun şahsında İsa gerilla olmuş, hristiyanlık devrime uğramış, kan ve et, afyonsuz, çektiği acının hesabını sormuş, yoksullar ve mazlumlar zâlimin yüzüne tokat olup inmişlerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>