29. 08. 2008
Che-Guevara

Ortadoğu’da Devrimci Politika

Ortadoğu’da genel siyaset farklı bir zemine ve eksene sahip olmaya başlamıştır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, bu yeni dönemin zorlamasıyla, yeni ve farklı gelişmeler yaşanacaktır. Çin ve Kuzey Afrika arasında çizilecek bir yay etrafında...

Devamı →
28. 08. 2008
Halk-C4-B0-C5-9Ftirakiyyun

Halk İştirakiyun

HALK İŞTİRAKİYUN FIRKASI’NIN 12 EYLÜL 1922’DE YASAKLANMASINI PROTESTO METNİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne, Burjuva efendiler, Bugünlerde Avrupa emperyalizmine karşı bir zafer kazandıran, Türkiye’nin işçileri ve fakir köylüleridir. Sizi bugüne kadar ekmeksizlikten, parasızlıktan,...

Devamı →
04. 08. 2008
mariategui

José Carlos Mariátegui

Az ya da çok, diyalektikten haberdar olan birçok solcu aydın, bu diyalektik denilen olgunun kendilerini pek fazla bağlamadığını düşünüyorlar. Kendilerinin de aşılabileceklerini, inkâr edilebileceklerini ya da çürütülebileceklerini düşünmüyorlar. “Yaşamın kendi hareketi” olarak formüle...

Devamı →
04. 08. 2008
C3-9Ctopya

Ütopyadan Bilime, Bilimden Eyleme

“Ütopyadan bilime, bilimden eyleme geçiş. Yönetici bir sınıfın (yani bir Devlet’in) kurulması bir dünya görüşünün yaratılması demektir. Ya peki ‘Alman proletaryası klasik Alman felsefesinin mirasçısıdır’ formülünü nasıl anlamalı? Marx, Devleti ele almaya aday...

Devamı →
21. 05. 2008
logo

İnternet Siteleri

Adil Medya Ali Hasar Ankara Mazlum-Der Antikapitalist Müslümanlar Devrimci Karadeniz Direnişteyiz Dünya Time Emek ve Adalet Etha Fırat Mollaer Genç Bakış Heyula Hür İlahiyatçılar İHD İslami Analiz Kafkas Vakfı Kudüs-Der Pesend Platform Haber...

Devamı →
21. 04. 2008
Muhsin-Namcu

Müzik Bağlantıları

Muhammed Rıza Şeceryan Ali Şeriati Hümayun Şeceryan Hafız Nazeri İran Ninnileri Niştiman Baraka Collection Mavra Froudia Aynur Doğan -Hevra Mercan Vahdet Mahmud Derviş Muhsin Namcu Emel Mathlouthi Halkın Fedaileri Eskenderella Laal Band Sacco...

Devamı →
21. 03. 2008
K-C4-B1v-C4-B1lc-C4-B1ml-C4-B1

Kitap-Makale Bağlantıları

Lenin ve Din Nurettin Topçu Fasıla Varidât Bolşevikler ve İslam Hikmet Kıvılcımlı Külliyatı Allah-Peygamber-Kitap Ebuzerr Fidel Castro Garpzadegi Gerrard Winstanley Halk İştirakiyun Halkın Mücahitleri Hristiyan Komünistler, İslamî Anarşistler Hz. Muhammed Mekke’de İbrahim Kaypakkaya...

Devamı →
21. 02. 2008
Fairuz

Video Bağlantıları

Julia Boutros 1 Mayıs Direnişi 16 Ton Ahmet Kaya Ahmet Kaya Belgeseli Ali Şeriati Asfur (Marcel Khalife) Bobby Sands David Harvey Diba Keskin Ekümenopolis Emel Mathlouthi Erdal Eren Enternasyonal (Arapça) Eskenderella Fairuz Filistin...

Devamı →