06. 10. 2008
jazani

Bican Cezeni

İran Devrimi’nin Mahir Çayan‘ı Eğer kendisi adanmışlığın ve direnişin yanan meşalesi ve sembolü değilse, öncü, devrim davası için kitleleri örgütleyemez. Bican Cezeni Bican Cezeni, 1938’de, Tahran’da dünyaya gelir. Babası Hüseyin Cezeni ve annesi...

Devamı →
05. 10. 2008
Mahir-C3-87ayan

Mahir Çayan’ın Diyalektik Devrimciliği

I “Burjuvazi” sözcüğü, kaleyle çevrili şehir anlamındaki Latince “burgus” sözcüğünden geliyor. Arapçadaki “burc” da kaleyi ifade ediyor. Bu yönüyle burjuvazi şehirde yerleşik olup, köylüyle (serfle) toprak ağalığı ve aristokrasi arasındaki sınıfa, yani kısacası...

Devamı →
04. 10. 2008
S-25C3-25B6m-25C3-25BCr-25C3-25BC

Sınıfın ABC’si

Birçok Amerikalı saf anlamda birer birey olduklarını düşünmedikleri noktada, kendilerini “orta sınıf”ın birer parçası addederler. Onlara göre bunun kanıtı, bir ya da iki arabaya sahip olmak, ipotekli ev almak, seyahate çıkmak, DVD ya...

Devamı →
02. 10. 2008
Leninizm

Devrimci Mücadele Partili Mücadeledir

Marksist tahlil somutun tahlilidir. Mahir Çayan İnsan tarihin öznesidir; o dönüşme ve dönüştürme yetisine sahiptir. Toplumu ve dünyayı değiştirme çabası bulunduğumuz sınıfsal yapıya göre değişmektedir. Ancak her toplumsal sınıfın kendisine âit bir iktidar...

Devamı →
01. 10. 2008
15-16-Haziran

15–16 Haziran’a Doğru İşçi Sınıfı ve Marksizm

Lenin, Mart 1919’da “Yahudi Karşıtı Pogromlar” isimli bir makale kaleme alır. Burada Yahudi düşmanlığının sınıfı böleceğinden söz eder. Benzer bir tavrı Yahudi Bund’unun partiden ayrıldığı dönemde de gösterir. Onları partiye geri çağırır ve...

Devamı →
13. 09. 2008
Mustafa-2BKemal

De-kemalizasyon

“Amerikan emperyalizmine karşı en sert bir şekilde mücadele verirken bunu Kemalist devrimciler olarak değil, proleter devrimciler olarak yapmaktayız. Halkımızın kurtuluşunu bir küçük burjuva yurtseveri olarak değil, proleter devrimcileri olarak savunuyoruz.” [Mahir Çayan] “Yahu...

Devamı →
03. 09. 2008
Marksizm-Leninizm

Marksizmin Kanı ve Teri

Bir Kavuklu-Pişekâr Atışmasının Eleştirisi Sempozyum, “birlikte içmek” anlamına gelen sympinein sözcüğünden türer. Eski Grek’te aristokratların düzenlediği ziyafetlerde felsefe, politika ya da şiirle ilgili belli bir konu hakkında yapılan tartışma toplantılarına verilen addır. Elde...

Devamı →
02. 09. 2008
Karl-Marx-Feylesof-Ayd-C4-B1n

Devlet ve Demokrasi Arasında Sol

“Zaten bütün program (Gotha Programı), bütün demokratik lafazanlığına rağmen, bir uçtan bir uca Lassalle’cılar mezhebinin devlete kölece inanma mikrobuna bulaşmıştır, ya da, bundan daha iyi bir şey olmayan, demokrasi mucizesine inançla doludur; daha...

Devamı →
01. 09. 2008
capitalism-is-crisis

Kapitalizm ve Krizler

Yunanca “krisis” kelimesinden doğan kriz kavramı, beklenmedik bir ânda ortaya çıkan kötüye gidişi ifade eder. Ekonomik buhran, bunalım diye de adlandırılan ekonomik kriz, makro düzeyde devleti, mikro düzeyde de firmaları etkiler. Kısaca tanımlamasını...

Devamı →
30. 08. 2008
H-C3-BCcre

Hücreleri Parçalamak

Doğal, nesnel, maddî ilişkilerin seyri, insanları iç ve dış ayrımı yapmaya mecbur eder. Belli bir bütün’e ait olma, içeride oluş, düşman olarak tasavvur edilen neyse onun sınırlarına tâbidir. İnsanların verili, bütünlüklü ilişkilerinin parçalanmaya...

Devamı →