13. 11. 2008
Althusser

Reformizmin Keskin Kokusu I

“(…) bu anlayış gerçek düzeni tersine çevirmekte ve üst yapıyı alt yapının yerine koymaktadır, daha kesin biçimde söylemek gerekirse, sömürüyü hasıraltı edip bir tek baskıyla ilgilenmekte ya da aynı yanlışın daha ileri bir...

Devamı →
08. 11. 2008
Cemile-Buhayrad

Cemile Buhayrad

Cezayir Kurtuluş Mücadelesinin Sembolü Cemile Buhayrad, birçokları tarafından yirminci yüzyılın en güçlü kadın özgürlük savaşçısı kabul edilir, ancak anlaşılamayan kimi nedenlerden ötürü bu beynelmilel kahraman hakkında çok az şey bilinmektedir. Esasında onun üzerine...

Devamı →
06. 11. 2008
C4-B0brahim-Kaypakkaya

Cevap Niyetine

[Bu yazıda, Mahir Çayan’ın Diyalektik Devrimciliğive 15–16 Haziran’a Doğru İşçi Sınıfı ve Marksizmbaşlıklı yazılara yönelik aşağıdaki soru ve eleştiriler cevaplanmaya çalışılmıştır.] 1- İbrahim zaten maoist, bunu kendisi defalarca söylemektedir. 2- Maoizm zaten marksizmin-leninizmin...

Devamı →
05. 11. 2008
bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmânirrahim

(Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.) Rahmân: Ancak, doğanın ve insan toplumunun en temelli diyalektik gidiş kanunlarının yaratabileceği yücelikte bir iyilik – yaratıcılık – sevgi – merhamet (acıma) olumluluğudur. Bu topyekûn madde ve mânânın...

Devamı →
04. 11. 2008
Fidel-Guerilla

Gerilla Savaşı

  Gerilla eylemi meselesi, Parti’mizi ve işçi kitlelerini büyük ölçüde ilgilendiren bir meseledir. Aradan geçen zaman dâhilinde biz bu mesele ile birçok kez ilgilendik ve geçmişte vaat ettiğimiz üzere, şimdi burada konuyla ilgili...

Devamı →
02. 11. 2008
Orak-C3-87eki-C3-A7

Solun Apolitizmi ve Antipolitizmi

Politika Nevski Bulvarı gibi düz değildir. Lenin Politika sorumluluk, elini taşın altına koyabilme, hesap sorma ve verme meselesidir. Bu anlamıyla politik faillerin hadlerini bilmeleri, bu haddi teoride ve pratikte, somut maddî şiddetle çizmeleri,...

Devamı →
18. 10. 2008
Halk-C4-B1n-Fedaileri

Halkın Fedaileri

İran Halkın Fedaileri Örgütü (Çoğunluk), Sazman Fedaiyan Halq Iran (Ekseriyet) İran’ın en büyük sosyalist partisidir ve İran’daki İslâmî rejimi yıkma amacını güder. Tarihî kökeni 1904’te kurulmuş olan sosyal-demokrat Himmet grubuna kadar gider. Genel...

Devamı →
13. 10. 2008
ba-C5-9F-C3-B6rt-C3-BCs-C3-BC

Amerikan Çarşafı Kemalizmi Nasıl Örter?

Pozitif bilimler inceleme nesnelerine erekselcilikten ve işlevselcilikten uzak bakarlar. Bu durumda örneğin ”masa”nın ne olduğunu anlatmak, tanımını yapmak için kullanılacak yol, onun dört ayak üzerinde duran bir satıhtan mürekkep olduğunu söylemektir. Masa ”masa”dır....

Devamı →
07. 10. 2008
Paris-Kom-C3-BCn-C3-BC

Komününüz Kurulmuştur

29 Mart 1871 Yurttaşlar, Komününüz kurulmuştur. 26 Mart tarihli oylama muzaffer devrimi tasdiklemiştir. Tüm korkaklığı ile saldıran iktidar boğazınıza sarılmış durumdaydı. O meşru savunmanızda size bir kral musallat ederek sizin onurunuzu kıran hükümeti...

Devamı →
07. 10. 2008
C4-B0brahim-Kaypakkaya

Kaypakkaya’nın Kemalizm Eleştirisi

1. Kemalist devrim, Türk ticaret burjuvazisinin, toprak ağalarının, tefecilerin, az miktardaki sanayi burjuvazisinin, bunların üst kesiminin bir devrimidir. Yani devrimin önderleri, Türk komprador büyük burjuvazisi ve toprak ağaları sınıfıdır. Devrimde, millî karakterdeki orta...

Devamı →