05. 02. 2009
Sovyet

Sosyalizm İçin Devrim Ocakları

1 SSCB ve Berlin Duvarı sonrası solun genel yönelimi tarihsel birikimin analizine endeksli olarak biçimlendi. Burada aslî vurgu sosyalizmin kökenine ilişkin tespitlerdi. Dünyada ve Türkiye’de sosyalist sol, sosyalizmin temel dayanak noktalarını ya yeniden...

Devamı →
01. 02. 2009
Baku-Marx-Heykeli-A-C3-A7-C4-B1l-C4-B1-C5-9F-C4-B1

Doğu Halkları Kurultayı

Bir marksist için tarihin sınıf mücadelelerinin tarihi olduğunu bilmek yeterli değildir. Mesele tam da bu önbilgiyle birlikte başlar. Her marksist, kendi sınırlı politik gerçekliğinde Marx’ın devrimci teorik ve pratik hattını işletmeli ve bu...

Devamı →
01. 02. 2009
Ayd-C4-B1nl-C4-B1k

TP ve PDA

Her şey zıddı ile kaimdir. Bu söz üzerinden diyalektik terennümlerde bulunmak mümkün. Ama bu söz, çoğunlukla belli bir doğrultuda ilerleyenlere diğer tarafı hatırlatmak babında kullanılır. İslâmcılar, hayata bağlı olana ölümü hatırlatırlar, zengine fakirliğin...

Devamı →
13. 01. 2009
zionism

Yahudi Soluna Giriş

Sırrı Sakık’ın sabıka ölçeği üzerinden yaptığı Kürtlük tarifi, havada asılı, tarih ve toplum, başka bir deyişle zaman ve mekân dışı bir “halk” algısının ancak politikanın suyuna yatırıldıkta tarihsel ve toplumsal olanla çakışır hâle...

Devamı →
12. 01. 2009
K-C4-B1z-C4-B1llar-ve-Beyazlar

Sol İçi Komünist Devrimcilik İçin Gerekçeler

Akıl insanın içindeki peygamber, peygamber insanın dışındaki akıldır. (İmam Cafer el-Sadık) Genel olarak sol, hukuk, özgürlük, saygı ve kabul üzerinden ilerler. İlerlemecidir. Kendi varlığını bu kavramlar üzerinden kurar. Özgürlükçü olması, onun eşitlikçi talepleri...

Devamı →
11. 01. 2009
Abdestli-Kapitalizme-Hay-C4-B1r

Yaşasın Allah Rızası İçin Sınıf Bilinci

Tekbir Giyim’in ikide bir de “dindarlar adına söz almaya çabalayan” patronu Mustafa Karaduman’ın da sakalı var, Das Kapital‘in yazarı Marx’ın da. Karaduman tüccar, Marx filozof. Karaduman pek az bilgi ve donanıma sahip; Marx...

Devamı →
10. 01. 2009
Halk-C4-B1n-Devrimci-Yolu

Hulk’ın Devrimci Yolu Eleştirisi

Hulk                   Kural böyle, aldatan aldanır                   İnsan en çok kendini kandırır. [Yıldız Tilbe] 1962’de Stan Lee...

Devamı →
08. 01. 2009
camilo

Camilo Torres Restrepo

“Eğer İsa bugün yaşıyor olsaydı, mutlaka gerilla olurdu.” Camilo Torres, 3 Şubat 1929’da Kolombiya’nın başkenti Bogotá’da zengin bir orta sınıf ailenin içine doğar. Babası ünlü bir doktordur. Aile politik açıdan liberaldir. 30’lu yıllarda...

Devamı →
06. 01. 2009
Filistin-Ta-C5-9F-C4-B1

Taşların Dili Olsaydı

Kenanîler üzerimde buğday dövüp ekmek pişirirlerdi benim. İbrahim çocukları beni alıp tapınak duvarına taşıdılar, ağlama duvarı oldum. Sonra Romalılar geldi ve Elenize Yahudiler, beni içinde şarap içtikleri ve Stoacıların erdemlilikleri üzerine muhabbet, atalarının...

Devamı →
30. 12. 2008
Nicos-Poulantzas

Reformizmin Keskin Kokusu II

Sorsaydım omuz silkecektiniz mayanın ne zaman taştığını Kirliydi sapkındı çarpıtılmıştı dile döktükleriniz ne kadarsa Mırıldanmaz olaydınız hayata nal sesinden muştu bulaştığını Dağları alıcı kuşun pençesine terk ettiniz vadileri bir parsa John Maynard Keynes’ten...

Devamı →