17. 04. 2009
G-25C3-25BCc-25C3-25BCm-25C3-25BCz-Birli-25C4-259Fimizden-Gelir

Kahrolsun Gangster Sendikacılar!

Türk-İş, DİSK ve KESK’in 15 Şubat Pazar günü düzenlemiş olduğu “Krize ve Yoksulluğa Karşı Birlikte Mücadele” mitingine katıldık. Mitingi konfederasyonların birlikte düzenlemiş olması oldukça anlamlıydı. Son zamanların en kitlesel mitingi olması bakımından da...

Devamı →
16. 04. 2009
Ali-C5-9Eeriati

Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati

Sol ve politik İslam arasındaki ilişki sorunlu olduğundan, Şeriati’nin Batı’da bilinmiyor oluşu temelsiz değildir. Şeriati, en azından devrim öncesi İran’ında, ikisi (sol-politik İslam) arasındaki hattı neredeyse tek başına kurmuştur. Dolayısıyla, “İslamo-faşist” gibi tartışmalı...

Devamı →
16. 03. 2009
C4-B0ngiliz-i-C5-9F-C3-A7i-s-C4-B1n-C4-B1f-C4-B1

Legalizm ve Meşruiyet

Solun hemen hemen tüm kesimlerinde bu iki kavramın gerilimi şu veya bu biçimde hissediliyor. Kimisi yasal alanın daraltıcı etkisini görmezden gelerek hareket ediyor, kimisi de bu etkiyi görüyor, ama bu sefer de ondan...

Devamı →
16. 03. 2009
Alevi-Katliam-C4-B1

Kemalizmin Kanına Ortak Olmak

Materyalist mânâda belli bir özgül durum, olgu ya da olay tarihsel-toplumsal bağlam içine yerleştirilmelidir. Bu yapılmadan, örneğin “Türkiye” denen ülke, onun nasıl kurulduğu, bu süreçte hangi dinamiklerin çarpıştığı görülemez. SİP/TKP gibiler, kemâlizmin ve...

Devamı →
16. 03. 2009
Regis-Debray

Regis Debray’nin Marksizmi

Regis Debray Latin Amerika devrimi ile ilgili birbirine sıkı sıkıya bağlı üç çalışma kaleme almıştır. Sözkonusu çalışmalar, marksist-leninist analizin son yıllarda ortaya çıkan en parlak örneklerindendir. Debray’nin yazılarını diğerlerinden ayıran şey ise onun...

Devamı →
16. 03. 2009
M-C3-BClkiyet-H-C4-B1rs-C4-B1zl-C4-B1kt-C4-B1r

Sana Neyi İnfak Edeceklerini Sorarlar

Günümüzde hidayete eren birisi için, “Bir görsen baştan aşağı değişmiş; sakal bırakmış, cübbe ve sarık giymiş, saçının telini göstermiyor, kadınların elini sıkmıyor, haremlik selâmlık uyguluyor” vs. dendiğini çok duymuş ve görmüşsünüzdür. Demek “hidayet...

Devamı →
01. 03. 2009
Lenin-Kimli-C4-9Fi

Ret ve Teslimiyet

“İlk olarak marksizm, öteki tüm ilkel sosyalizm biçimlerinden, hareketi tek bir özel mücadele biçimine bağlamamak noktasında ayrışır. Mücadelenin her türlü biçimini kabul eder ve onları “tertip etmez”, ancak hareketin genel gidişatında açığa çıkan...

Devamı →
16. 02. 2009
Althusser

Modernist Tarih Bilimi Olarak Yapısalcı Marksizm

Doğrusal süreklilik, evrime ve tarihsel süreçlerin ya da hedeflerin gerçekleşmesine dönük teleolojik görüşler, özerk insan failliği, birleşmiş sosyal öznellik, ayrı toplumsal yapılara ait farklılaşmamış anlayışlar, nedenselliğin doğrudan ya da indirgemeci biçimleri ve tarihsel...

Devamı →
16. 02. 2009
Filistin-Direni-C5-9Fi

Doğunun Ortası, Ortanın Doğusu

Merkezsizleşen Marksizm Kopernik, Kepler ve Galile’nin ardından, üzerinde yaşadığımız gezegenin dinî-mitik bir değeri kalmadı. Büyü bozulunca insan denilen biyolojik canlı türüne kendi içinde var olduğu tarihin merkezi olmak öğütlendi: hümanizm ile birlikte, tarihin...

Devamı →
05. 02. 2009
15-16_haziran_i-C5-9F-C3-A7i_direni-C5-9Fi_gundem

Solun Sınıfsal Politik Devrimi

“Marx’tan, bu büyük kuramcıdan, proleterlerin bu eşsiz yol göstericisinden, devrime inançla bağlanmayı, işçi sınıfını yakın devrimci çıkarlarını sonuna dek savunmaya çağırma sanatını ve devrim geçici yenilgilere uğradıkça pısırıkça yakınmalara yer vermeyen karakter sağlamlığını...

Devamı →