13. 05. 2009
Seyyid-Kutub

Özgürlük Manifestosu

Ekonomik ve sosyal yükümlülüklerin altında köle olmak zorunda kalıp da, efendilerinden eşya ve hayvan gibi muamele görenler köle değildir. Gerçek anlamda köleler, ekonomik ve sosyal durumları onları köleliğe zorlamadığı hâlde kendi istekleriyle köle...

Devamı →
13. 05. 2009
Kad-C4-B1n-S-C3-B6m-C3-BCr-C3-BCs-C3-BC

İki Kriz

Yaşam kaynaklarına ulaşmak için sürüler hâlinde koşuşurken insansal varoluş diyalektiğinin ilk sarmalı tarihin içinden geçip, sürü yaşamının türevi sermaye ideolojisinde gözünü aralayan iki ayaklı memeli, savaş endüstrisini, yüzyılın ilk yarısı bitmeden, akıllara zarar...

Devamı →
12. 05. 2009
tursay11

Türkan Saylan

Türkan Saylan’ın “Çocuklar”ı İçin Başsağlığı Mesajı <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> El emeğini sömürü mekanizmasına içerme projelerinin taşeronluğunu yaparak analarımızı, bacılarımızı kapitalizme, Baba Beni Okula Gönder, Haydi Kızlar Okula türünden küstah kampanyalar yoluyla Kürt çocuklarını kemalizme yar...

Devamı →
26. 04. 2009
Teori-ve-Politika

Teori ve Politika’nın Hakikî Marksizmi

Postmodern Dönemin Yeni Dini: “Marksizm” “Eski için yeni fikirler dene, olmazsa yeni için eski fikirlere dön.” Papalığın sihirli formülü budur. Binlerce yıldır yüksek ideoloji olarak Hristiyanlık altında milyonları toplamış olan bir erkin bugüne...

Devamı →
25. 04. 2009
Karl-Marx

Fransa’da Marx’ın ve Yabancılaşma Kavramının Keşfi

1. Stalinizm ve Fransız Komünist Partisi Marksizmin Fransa’ya yolculuğu oldukça ağır olmuştur. Marksizmin entelektüel rakipleri olan Blanqui’nin Jakobenizmi ve Proudhon’un sendikacılığı yirminci yüzyılda da Fransız işçi hareketlerine hâkim olan akımlardır. Guèsde ve Jaurès’un...

Devamı →
24. 04. 2009
Siyah-C4-B0-C5-9F-C3-A7i-Kad-C4-B1n

Sınıf, Irk ve Cinsiyet

Özel kâr amacıyla emeğin sömürülmesi, kapitalizmin ve tüm dünyadaki kapitalist toplumların merkezî niteliğidir. Sonrasında bu sömürü, sermaye ve kapitalist devletin kullandığı bir dizi araçla -özellikle ırksal, cinsel baskı aracılığıyla- kolaylaştırılır. Ataerkillik ve ırksal...

Devamı →
24. 04. 2009
Hasan-Sabbah

Ortadoğu’da Komünalizm

Neolitik köye âit komünal hayat ilk çıktığı Yakındoğu’da dış ekonomilerin ve devletlerin işgâllerine boyun eğdi, zamanla eğilip büküldü ve tüm sakatlanmış yönleriyle bugüne dek geldi. İkinci Dünya Savaşı’ndan ya da bölgenin civarında petrolün...

Devamı →
22. 04. 2009
Siyonizm

Efsaneden Sahtekârlığa

27. Siyonist kongrenin 1968’de Kudüs’te benimsediği programın ilk maddesinde “yahudi halkının birliğinin onaylanması” gerektiği yer alıyor. Theodore Herzl daha 72 yıl önce Yahudi Devleti kitabında “biz tek bir halkız” demekteydi. Siyonizmin dönüp dolaşıp...

Devamı →
22. 04. 2009
Kuran-C4-B1-Kerim

Gelin Kur’an’ı Yeniden Okuyalım

19 Aralık 2000… Devrimci tutsaklara yönelik “Hayata Dönüş” operasyonları… Yani 20 Hapishane… 8 jandarma komanda taburu… 37 bölük… 8335 askerî personel… Binlerce gardiyan ve çevik kuvvet… Sonucunda 28 ölü. Ölüm oruçları ve sonucunda...

Devamı →
17. 04. 2009
Engels

Hakikî Sosyalizm

Birinci ciltte tespit ettiğimiz üzere (Alman İdeolojisi, “Aziz Max”, “politik liberalizm” alt başlığı), Fransa ve İngiltere’deki proleter hareketle Alman sosyalizmi arasındaki ilişki, bugüne dek var olageldiği biçimiyle, Alman liberalizmi ile Fransız ve İngiliz...

Devamı →