FHKC’nin Ferguson Bildirisi

22 Ağustos 2014 admin
FHKC ABD’deki Siyah Mücadelesini Selâmlar: İmparatorluk İçeriden Çökecek
Şehid Michael Brown’un ABD’nin Missouri eyaletindeki Ferguson kasabasında polis tarafından katledilmesi ve süregiden mücadele ışığında, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Siyah halkın ve ABD’deki tüm mazlum toplulukların devam eden mücadelesini selâmlar ve onların safında yer aldığını ifade eder.
Yoldaş Halid Bereket’in FHKC medya kaynaklarına verdiği mülâkat şu şekildedir:
“Polisin ABD’deki siyah halka, Latinlere, Araplara ve Müslümanlara, beyaz olmayan fakir insanlara karşı gerçekleştirdiği saldırı, zulüm ve katliam birer ‘hata’ ya da ‘bireysel hakların ihlâli’ değil, ABD’deki politik sistemin yapısını yansıtan bütünsel ve sistematik ırkçılığın bir parçasıdır.
Siyahlara karşı ne vakit bir suç işlense, bu suç ‘münferit bir olay’ olarak izah edilmekte ama bu ‘münferit olaylar’ın sayısı çoğaldıkça gerçeklik de gizlenememektedir. Bu, polisin ırkçı ve zalim polisin tatbik ettiği bir siyasetten başka bir şey değildir. ABD imparatorluğu, Siyah kölelerin ve siyah halka tatbik edilen soykırımın üzerine kuruludur, o, yerleşimcilerin sömürgeciliğine ve yerli halkların soykırıma tabi tutulmasına dayanır. Ferguson halkı, bugün siyah direnişinin o uzun geleneği dâhilinde bir direniş sergilemektedir ve biz ırkçı zulme karşı gerçekleştirilen bu meşru direnişi destekliyoruz.
Afrika, Asya, Latin Amerika ve Arap dünyasındaki, ABD’nin kendi sınırları dışında uyguladığı zulme tanık olan halklar, ABD’nin kendi sınırları dâhilinde uyguladığı ırkçı ve sömürgeci zulümle yüzleşmektedirler. Sınırların içinde ve dışında tatbik edilen zulüm birbirinden ayrılamayacak ölçüde, birbiriyle bağlantılıdır. Bizler de ABD’nin dünya halklarına ait kaynakları sömürmesine ve yağmalamasına tanığız. ABD içinde, bu ülkenin sınırları dışında savaşın ve emperyalizmin kahrını çeken Afrikalılar, Latinler, Filipinliler, Afganlar ve Araplar, devletin elinde kriminalize edilme, zulüm, sömürü, tecrit, cinayet ve katliamla yüzleşmektedirler. Göçmenlerin ve mültecilerin ABD’de hedef alınmasının onların ülkelerinin aynı yönetici güçlerin sömürüsü, başlattıkları savaş, uyguladıkları emperyalizm eliyle harap edilmesinin bir ürünü olduğunu düşünüyoruz.
Birleşik Devletler’de ırkçı kontrolün merkezî aracı, toplu tutuklamalar ve hapis cezaları olmuştur. ABD’de her üç siyah erkekten biri hapse girmektedir. Her 28 saatte, bir Siyah, devlet ya da onun tarafından korunan bir kişi eliyle katledilmektedir. Filistinliler, ırkçı hâkimiyetin ve zulmün sürdürülmesi noktasında toplu tutuklamaların nasıl kullanıldığına aşinadır ve hapse atma sürecindeki ırkçı yapıları kırmanın kurtuluş hareketimiz için önemli olduğunu bilmektedir. Bizler, Mumya Ebu Cemal’i ve ABD’deki siyah kurtuluş hareketine mensup tüm politik tutsakları selâmlıyoruz ve onların derhal özgürlüklerine kavuşmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz.
ABD’deki Siyah hareketinin ilk günlerinden beri, kölelerin özgürlük için isyan etmelerinden yurttaşlık hakları hareketine kadar, Siyah halkı, örgütleri ve hareketleri devletin şiddetli baskısına, hedef alınarak gerçekleştirilen saldırılarına, tutuklamalar ve cinayetlere maruz kalmıştır. Filistinli ve Arap topluluklarına zulüm uygulayan, FBI gibi ABD’deki istihbarat kurumları yıllarca Siyah hareketlerine, liderlerine ve cemaatlerine saldırmayı merkezî bir proje olarak görmüşlerdir.
Irkçılık, sefalet ve zulüm, Birleşik Devletler’deki mazlum milletlerin ve cemaatlerin yüzleştikleri temel gerçekliktir. ABD’deki siyah halk gerçekte bir kuşatma altındadır. Tıpkı Gazze ve başka yerlerde Filistin halkı üzerindeki kuşatmanın sona erdirilmesini talep ettiğimiz gibi, bizim eğitim, meslekler, sosyal hizmetler ve hayatın tüm diğer alanlarında süren kuşatmanın sona erdirilmesini talep ediyor, bu kuşatmaya kırmak amacıyla Siyah hareketi tarafından verilen mücadeleyi destekliyoruz.
Bugün Ferguson’daki görüntüleri gördüğümüzde, bizler bizim intifadamıza benzer başka bir intifadanın, ABD’de ve uluslararası planda Siyah halkın sürdürdüğü mücadelenin zuhur ettiğine tanık oluyoruz. Filistin ulusal kurtuluş hareketi, Siyah kurtuluş hareketini selamlar ve Malcolm X, Martin Luther King, Frederick Douglass, Kara Panterler, Sojourner Truth ve kendi kaderini tayin hakkı ile kurtuluş mücadelesi için yol açan tüm Siyah devrimci kuşaklarının deneyimlerinden çok şey öğrendiğimizi beyan ederiz.
ABD içindeki mücadele, emperyalizme karşı mücadelenin bütünleyici bir parçasıdır; esasında o, canavarın göbeğinde sürdüğü için, merkezî bir mücadeledir. Bu, aynı zamanda yerleşimci-sömürgeci güçlerin toprakların çalınması ve soykırım üzerinden inşa edildiği Kuzey Amerika genelinde tüm yerli halkların ve ulusların bir mücadelesidir. Bugün o yerli halklar direnmeye devam etmektedirler.
ABD içerisinde halk hareketlerinin ve kurtuluş mücadelelerinin elde edeceği her zafer ve her politik başarı, Filistin’e ve tüm dünya insanlığının kurtuluşuna ait bir zafer olacaktır. ABD’deki halkların kaderinin yönetici sınıf partileri olan Cumhuriyetçilerin ve Demokratların elinde olduğunu düşünen herkes ölene dek bir yanılsama içerisinde yaşamaya devam edecektir. Bu tespit, Filistin’in özgürlüğüne, Siyah halka zulmedenlerin verdikleri garantilerle ya da onlarla kurulacak ittifaklarla kavuşacağını düşünenler için de geçerlidir.
Siyah mücadelesi, ABD imparatorluğunu mağlup edecek alternatif politik sistem için dünya genelinde verilen mücadelenin öncü gücüdür. Biz, bu yenilginin ancak mücadelenin, halkın örgütlenmesinin, adaletsizliğe karşı öfkeyle ayaklanan halkların ve ortaya çıkan ayaklanmaların bir ürünü olacağını biliyoruz.
Irkçılık karşıtı hareket ve Siyonizm karşıtı hareket bir bütündür ve asla birbirinden ayrıştırılamaz. Irkçılıkla mücadele etmek kapitalizmle mücadele etmek; kapitalizmle mücadele etmekse sosyalizm için mücadele etmek demektir.
Cephe, tüm Filistinlileri, özellikle ABD’deki Filistin cemaatimizi Ferguson’a destek için yapılan ve Michael Brown anısına gerçekleştirilen eylemlere katılma, Siyah kurtuluş hareketinin desteklenmesine dönük sürekli ve yoğun bir çaba içinde olma, Siyah hareketi ile birlikte uzun soluklu, kesintisiz, ortak ve karşılıklı bir mücadele yürütme konusunda teşvik etmektedir. Bu işin tarihi uzundur, mücadele ve dayanışmayla kurduğumuz bağların güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi tüm cemaatimiz için hayatî önemdedir.
FHKC, ABD imparatorluğuna meydan okuyan, Ferguson’ın cephe hattında mücadele eden halkına ve siyah mücadelesine gönül vermiş tüm nesillerine devrimci selamlarını, dayanışma mesajını ve tebriklerini iletmektedir. Bizim Filistin kurtuluş mücadelemiz, Siyah kurtuluş mücadelesinin bir parçasıdır. Bu, Cephe’nin kuruluşundan beri temel, ilkesel konumu olmuştur. Biz, bugün söz konusu duruşumuzu yeniden teyit ediyor, her iki halk ve dünya özgürleşene dek, aynı duruşu sergileyeceğimize söz veriyoruz.
FHKC

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>