FHKC’den Kobanê Dayanışması

13 Ekim 2014 admin
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, bölgeye girişleri, emperyalist güçler ve onların uşakları tarafından desteklenip, sunulan imkânlarla önü açılan gerici silâhlı grup IŞİD’den halkını ve kendisini savunmak amacıyla Kobanê’de mücadele eden Kürd direnişi ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade eder.
Yoldaş Halid Bereket’in okuduğu bildiri şu şekildedir: Kobanê’de IŞİD’e ve onun emperyalist destekçilerine karşı Kürd direnişinin verdiği mücadeleyi desteklemek amacıyla, tüm Filistinli ve Arap devrimci güçleri gayretlerini birleştirmek zorundadır.
Suriye, Irak ve bölgedeki diğer halklar, emperyalizmin saldırısı altındadırlar, bu saldırı, sadece hava saldırıları ve işgal ile değil, gerici bölge güçleri, mezhepçiliğin teşvik edilmesi ve mezhepçi kaos programını uygulamaya sokan gerici silâhlı grupların eliyle gerçekleştirilmektedir. Emperyalizm, bölgedeki ana çatışmayı, yani Siyonizm ve emperyalizmle halk arasında yaşanan çatışmayı, bölgenin ayrılmaz parçaları olan azınlık gruplarına kitlesel, gerici şiddetin dayatılması ile ikame etmenin yollarını aramakta, öte yandan da söz konusu gerici silâhlı gruplar, Siyonist ve emperyalist güçlere zerre dokunmamaktadırlar. Bu saldırılar, Gazze’de Filistin halkına karşı Siyonizmin en son gerçekleştirdiği soykırım amaçlı saldırı ile eşzamanlı gerçekleşmiştir. Biz, emperyalizmin hayrına Suriye’nin kaynaklarının yağmalanmasına ve ülkenin parçalanmasına yönelik tüm gayretlere karşı kendi birliğini korumaya çalışan Suriye halkının yanındayız. IŞİD ve müttefiklerinin amacı, bu birliği parçalamaktır.
Bugün kadın-erkek tüm Kürd savaşçılar, bölgedeki varlığı emperyalizm, onun müttefikleri ve ajanları tarafından desteklenen, silâhlandırılan ve bölgeye emperyalistlerce yerleştirilen bu gerici güçlere karşı özgürlükleri ve hayatları için mücadele etmektedirler. Kobanê’ye bugün IŞİD’in ABD silâhlarıyla saldırması ne bir tesadüftür ne de saf manada bir simgelere başvurma meselesidir. Kürd direnişi içinde, mücadelenin ve liderliğin tüm düzeylerinde, bilhassa kadın savaşçıların oynadığı rol, feda ruhunun kahramanvari bir örneğidir.
Burada ayrıca not edilmelidir ki, bugün Kobanê’ye saldıran söz konusu gerici silâhlı grupların Suriye’ye girişlerini teşvik eden, ABD’nin önemli bir askerî müttefiki ve İsrail’in en büyük ticarî ortaklarından biri olan Türk devleti ve hükümetidir. Aynı zamanda son birkaç gün içerisinde Türk devletinin silâhlı güçleri, onlarca Kürd göstericiyi katletmiştir. Fransa ve Türkiye tarafından dayatılan “güvenli bölge” ile ABD ve müttefiklerince yapılan hava saldırıları, emperyalizmin bölgeye girişinin basit bir kılıfından başka bir şey değildir. Yegâne gerçek güvenlik, ancak halk mücadelesi ve direnişi eliyle tesis edilebilir, emperyalist ordular ve hava güçlerince değil.
Uzun yıllardır özgürlük peşinde koşan Filistinli savaşçılar, Kürd savaşçılarla aynı siperde dövüşmüşlerdir. Filistinli devrimcilerin Kürd özgürlük savaşçılarına dönük desteğinin uzun bir tarihi vardır. Bizim düşmanımız ortaktır: Emperyalizm. Ayrıca bölge genelinde uygulamaya çalıştığı hegemonya, gerçekleştirdiği işgallerle bizzat emperyalizmin sonucu, mamulü olan, kucağında büyüyen IŞİD türünden gerici mezhepçi silâhlı gruplar da ortak düşmanımızdır. Gerici Arap rejimleri, bilhassa Suudi Arabistan ve Katar bölge halklarına yönelik bu tehdidin teşvik edilmesi, silâhlandırılması ve yayılmasında başat bir rol oynamışlardır.
Emperyalist ordular ya da emperyalist hava saldırıları, bölgemize tek bir çözüm, tek bir yardım sunmayacaktır. Bu güçlerin gittikleri her yerde tek getirecekleri, terör, mezhepçilik, gericilik ve ölümden başka bir şey olmayacaktır. Hegemonyalarını sürdürmek ve halkımızın kaynaklarını yağmalamanın yollarını arayan, bölgedeki terörün ana kaynağını teşkil eden ve saldırgan gerici güçleri yöneten emperyalizme ve Siyonizme karşı koyacak ve zafere ulaşacak olan, halklarımızın birleşik mücadelesidir.
FHKC

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>