05. 11. 2012
C5-9Eeriati-ve-Mutahari

Hıristiyan Komünistler, İslamî Anarşistler II

I.Bölüm’de Hıristiyanlık olayındaki komünist evrenselciliğin temeline ilişkin Slavoj Žižek ve Alain Badiou’ye ait değerlendirmelerin ilgili yazarların ontolojilerine içkin bir dizi tutarsızlıkla malul olduğu üzerinde durduk (Coombs 2009). Žižek için onun açık Hegel yorumuyla...

Devamı →
12. 10. 2011
wall-street-shoes

Retoriğin Ötesinde Wall Street İşgali

Wall Street İşgali’nin ayırt edici özelliklerinden biri, hareketin merkezî bir liderlikten yoksun olmasıdır. Hareket sadece lidersiz olmakla kalmıyor, ayrıca açık biçimde tarif edilmiş “talepler” etrafında örgütlenmiş gibi de görünmüyor. Bu durum, katılımcıların ve...

Devamı →
16. 10. 2010
M-C4-B1knat-C4-B1s

Demir Tozları

Devlet-Demokrasi Marx’ın Gotha Programı Eleştirisi’nde belirttiği gibi, sol, “devlete kölece inanma mikrobuna bulaşmış” ya da “bundan daha iyi bir şey olmayan, demokrasi mucizesine inançla doludur.” Yakın dönemde yaşanan referandum tartışmaları, bu tespitin bugün...

Devamı →
13. 12. 2008
AB-Fa-C5-9Fizmi

Faşist : Kripto / Deklare

Zizek, Avrupalı’nın dünyaya bakışını “tersine ırkçılık” olarak kodluyor. Avrupa(lı), kültürleri atomize ederken kendi konumunu bir boş konum olarak belirliyor. Bulunduğu yerden bütün kültürler birbirlerine eşittir. Bu boş konum doğallıkla kültürler üstü bir konumdur,...

Devamı →