29. 12. 2013
Bireyin-Y-C3-BCkseli-C5-9Fi

Gezi Pazarı Müslüman’a Düşman

“Teori saf, pratik kirli” deniliyor bugünlerde. Pratiğin arkasındaki akıl açısından bu önermenin tersi de doğru: “teori kirli, pratik temiz.” Yani saf, bakir, steril, öz ve pak teorinin kendisinde olduğunu söyleyen özneler, militanlarını sürekli...

Devamı →
21. 03. 2013
Putlar

Putların Demokrasisi

Aslolan mülkiyet ve rekabettir. İlki için devlet ikincisi içinse demokrasi “icat” edilmiştir. Dolayısıyla her yanda ve her ânda “devlete karşı demokrasi” diye bağırıp duranlara “siz kimi kandırıyorsunuz?” diye tokat savurmak gerekir. Zira rekabet...

Devamı →
06. 02. 2013
C4-B0-C5-9F-C3-A7i-K-C3-B6yl-C3-BC-Asker

Suphilerin Yolunda

Mustafa Suphi ve 1920 konjonktürü ile ilgilenmek basit anlamda bir entelektüel tarih merakının sonucu değil. Bu momentte var edilen komünist hareketin temel zeminini anlamak zorunlu. Neo-ittihatçılıkolarak kemalizmle ve neo-kemalizmolarak tayyibî rejimle mücadelenin ipuçlarını...

Devamı →
06. 02. 2012
yal-C3-A7-C4-B1n-k-C3-BC-C3-A7-C3-BCk

Kim İçeride? Kim Dışarıda?

“1993’te Türkiye’de darbe yapılmış aslında. O yüzden Türkiye, 1990’lı yılları kaybetti. Faili meçhuller dışında ekonomik kriz, siyasi istikrarsızlık, kaos 1993’te yaşanan darbenin sonuçlarıdır. Neocon-Ergenekon yapısı öyle bir yapı ki devletin içine çöreklenmiş, adeta...

Devamı →
16. 10. 2010
M-C4-B1knat-C4-B1s

Demir Tozları

Devlet-Demokrasi Marx’ın Gotha Programı Eleştirisi’nde belirttiği gibi, sol, “devlete kölece inanma mikrobuna bulaşmış” ya da “bundan daha iyi bir şey olmayan, demokrasi mucizesine inançla doludur.” Yakın dönemde yaşanan referandum tartışmaları, bu tespitin bugün...

Devamı →
20. 08. 2009
Godfather

Solun Muhafaza Siyaseti

Tom Hanks’in başrolünde oynadığı Mesajınız Var filminde şöyle bir cümle geçer: “Tüm soruların cevabını Baba (Godfather) filminde bulabilirsin.” Gerçekten de Baba I’de Marlon Brando’nun, yani Baba’nın vurulup hastaneye kaldırıldığı sahne üzerinden yardımcısının “Baba’yı...

Devamı →
13. 01. 2009
zionism

Yahudi Soluna Giriş

Sırrı Sakık’ın sabıka ölçeği üzerinden yaptığı Kürtlük tarifi, havada asılı, tarih ve toplum, başka bir deyişle zaman ve mekân dışı bir “halk” algısının ancak politikanın suyuna yatırıldıkta tarihsel ve toplumsal olanla çakışır hâle...

Devamı →
13. 09. 2008
Mustafa-2BKemal

De-kemalizasyon

“Amerikan emperyalizmine karşı en sert bir şekilde mücadele verirken bunu Kemalist devrimciler olarak değil, proleter devrimciler olarak yapmaktayız. Halkımızın kurtuluşunu bir küçük burjuva yurtseveri olarak değil, proleter devrimcileri olarak savunuyoruz.” [Mahir Çayan] “Yahu...

Devamı →