31. 03. 2014
Pandora-n-C4-B1n-Kutusu

Gezi ve Kürt Dinamiği Sandığa Sığmadı

Sandık: Burjuva Lejitimasyon Aracı Yerel seçimler, her şeyin aynı kaldığını ama her şeyin değişme potansiyeli taşıdığını gösteren sonuçlarla bitti. Rejim krizinin derinleşeceği bir sürecin içine girildi. Rejim içindeki yarılma sürüyor. Türkiye, seçilmiş bir...

Devamı →
19. 03. 2014
greif

Greif: İşgalin Manifestosu

Greif işgali, olağanüstü bir dönemin bütün birikimlerini dışavurdu. 2008 sonrası, ağırlıkta lokal ve spontane gelişen eylem ve direnişler, sınıfın nesnel ve öznel şekillenişine önemli kattılar sağladı. Sınıf, bir toplumsal ilişkiler ağıdır. Kolektif bir...

Devamı →
01. 01. 2014
Halkbank

İktidar Bloğunda İç Savaş ve Ekonomide Dış Stres

2014, YIKICI BİR KRİZE DOĞRU Türkiye ekonomisi çok vektörlü bir kırılganlık yaşıyor. 2013 yılı ekonominin bu karakterini daha da alenileştirdi. Kırılganlık en belirleyici şekilde yüksek cari açıkta kendini gösteriyor. 2013’te cari açık 60...

Devamı →
29. 12. 2013
G-C3-BCney-Koreli-C4-B0-C5-9F-C3-A7iler

2014’te Krizin Seyri ve Olasılıklar

YAPISAL KRİZ YENİ EVRELERLE YOĞUNLAŞIYOR Kapitalizmin yapısal krizi 2008 sonrası bir dizi iç evre ve salınım yaşadı. Her evre, krizin derinleşmesine ve yoğunlaşmasına yol açtı. Küresel düzeyde farklı biçim ve fazlarda gerçekleşen kriz,...

Devamı →
26. 11. 2013
Feni-C5-9F-C4-B0-C5-9F-C3-A7ileri

Sınıf Hareketinde İki Deneyim

Direniş ve İşgalle Bir Özgürleşme Pratiği: Feniş 2013 yılında işçi sınıfı işten atılmalara, temel hak gasplarına ve işyeri kapatmalarına karşı bir dizi fabrika işgal eylemi gerçekleştirdi. Sınırlı taleplerle gerçekleşen ve kısa süren bu...

Devamı →
18. 11. 2013
financial-crisis-ahead

Kapitalizmin Yapısal Krizi Derinleşiyor

ABD’ de Bütçe Krizi ve Mali Sermayenin Yeni Atakları 2008, yapısal krizin ABD merkezli dışavurumuna sahne oldu. Bu süreç, krizin depresyon aşamasına geçişini simgeledi. 2009-2010 yılı, krizin odak coğrafyası olarak Avrupa’nın öne çıkmasına...

Devamı →
07. 11. 2013
C4-B0spanya-Maden-C4-B0-C5-9F-C3-A7ileri

Akdeniz İsyan ve Devrim Coğrafyasına Dönüşüyor

Avrupa’da Merkez-Çevre Polarizasyonu Avrupa, 2009’dan sonra, bir dizi özgün faktörle birlikte, kapitalizmin yapısal krizinin odak coğrafyasına dönüştü. Özellikle Avrupa’nın Akdeniz havzasında yıkıcı sonuçlar yaratan kriz, merkez ülkelerde de sarsıcı gelişmelere yol açtı. Kriz,...

Devamı →
08. 10. 2013
Sar-C4-B1-Minib-C3-BCs

Küresel Kriz, Emperyalizm ve Türkiye

Küresel Krizin Yıkıcı Enerjisi Artıyor Kapitalizmin yapısal krizi bir dizi iç evreden geçerek, derinleşiyor. Birbirini koşullayan, tetikleyen ve besleyen her evre, krizin yıkıcı enerjisini yoğunlaştırıyor. Yapısal kriz, özellikle son 6 yılda farklı sikluslar...

Devamı →
03. 07. 2013
Taksim-Direni-C5-9Fi

Gezi Parkı Direnişi’nden Ayaklanmaya

İstanbul Ayaklanması 2013 “Evet İsyan”, “Devrim Sanki Göz Kırptı” 31 Mayıs 2013’te İstanbul’da başlayan ayaklanma; kapsamı, içeriği, taşıdığı potansiyel, bugüne kadar yarattığı birikimler ve olağanüstü deneyimleriyle tarihsel bir kırılmayı işaretliyor. 90 yıllık TC...

Devamı →