15. 10. 2010
ThomasMuntzer-1

Radikal Reform ve Thomas Münzer

Gerçekleştiği noktada Luther, Zwingli[1] ve Kalvin’in[2] Reform’u, tam anlamıyla bir devrimdi, ancak bu sefer devrim, diğerlerinden farklı olarak, toplumun, hâkim kültürün ve Batı medeniyetinin genel tarihsel süreci içinde cereyan etmişti. Reform, feodalizmin hiyerarşik...

Devamı →