17. 02. 2014
Mahir-25C3-2587ayan

THKP’yi Komünist Kılmak

Yüz bin asker olsa yezid kırılmaz Eli Zülfikar’lı Ali olmayınca [Pir Sultan Abdal] Parti-Cephe, hem madde hem diyalektik olabilmektir. Dönemsel kuruluşu 12 Mart ve 12 Eylül koşullarında tasfiye edilmiş bir sıçramadır. İç tasfiyesi...

Devamı →
29. 12. 2008
Perulu-Kom-C3-BCnistler

Politika ve Güç

Sol literatürde politik meselelerle, genel gidişatla ile ilgili kaleme alınan yazılarda hep aynı hava var: hâkimiyet. Özneler bilinçsel, düşünsel düzlemde her şeye hâkim oldukları hissini veriyorlar. Akıl her şeyi kucaklıyor, kucaklayamadıklarını kutsuyor. Özne,...

Devamı →
05. 10. 2008
Mahir-C3-87ayan

Mahir Çayan’ın Diyalektik Devrimciliği

I “Burjuvazi” sözcüğü, kaleyle çevrili şehir anlamındaki Latince “burgus” sözcüğünden geliyor. Arapçadaki “burc” da kaleyi ifade ediyor. Bu yönüyle burjuvazi şehirde yerleşik olup, köylüyle (serfle) toprak ağalığı ve aristokrasi arasındaki sınıfa, yani kısacası...

Devamı →